Katedra za betonske i zidane konstrukcije

Pročelnik Katedre: prof. dr. sc. Tomislav Kišiček

Katedra za Betonske i zidane konstrukcije dio je Zavoda za konstrukcije Građevinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Djelatnici katedre bave se u prvom redu nastavnom djelatnošću gdje sudjeluju u organiziranju nastave na jednom predmetu preddiplomskog studija, četiri predmeta diplomskog i jednom predmetu poslijediplomskog studija. Osim nastave, djelatnici katedre se bave  znanstvenom te stručnom  djelatnošću.