Stručna djelatnost

Djelatnici Katedre za betonske i zidane konstrukcije bave se i izradama glavnih i izvedbenih projekata, nadzorom i revizijama projekata armiranobetonskih i zidanih konstrukcija.

Najvažniji projekti:

1997. – 1998. Nadopuna idejnog projekta kanala "Dunav - Sava"- objekti: ustave, crpne stanice i dvije brodske prevodnice, te Luka Vukovar

2001. – 2002. Glavni i izvedbeni projekt pristaništa u Slavonskom Brodu

2007. Renovacija idejnog projekta kanala "Dunav - Sava"- objekti: ustave, crpne stanice i dvije brodske prevodnice

2007. – 2008. Glavni i izvedbeni projekt pristaništa u Osijeku

2009. – 2010. Glavni i izvedbeni projekt pristaništa u Slavonskom Brodu – 2. faza