Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku
prof. dr. sc. Alan Filipin
Zvanje:redoviti profesor
Lokacija: soba 107, Kranjčevićeva 2
Konzultacije:

Četvrtkom od 10 do 12 sati

Telefon:01/4690 838
Telefon kućni:838
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za matematiku
Godina diplomiranja:2001.
Godina magistriranja:2004.
Godina doktoriranja:2006.
Na zavodu od:2004.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Osobne informacije:

 • Datum rođenja: 15.8.1977.
 • Mjesto rođenja: Zagreb

Školovanje i akademski stupnjevi:

 • 1984.-1992. Osnovna škola "Jabukovac", Zagreb
 • 1992.-1996. 15. Gimnazija, Zagreb
 • 1996.-2001. PMF - Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu, inženjerski profil, smjer teorijska matematika, diplomirao 6.7.2001. s radom "Eksponencijalne formule", voditelj rada prof.dr.sc. Dragutin Svrtan
 • 2002. Diplomirao i na profesorskom profilu, profesor matematike, PMF - Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu, 20.5.2002.
 • 2004. Magistrirao s radom "Primjena LLL-algoritma u rješavanju diofantskih jednadžbi", voditelj rada prof.dr.sc. Andrej Dujella,  na PMF - Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu, 13.7.2004.
 • 2006. Doktorirao s disertacijom "Sustavi pellovskih jednadžbi i problem proširenja nekih Diofantovih trojki", voditelj rada prof.dr.sc. Andrej Dujella, na PMF - Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu, 2.11.2006.

Ostalo:

 • od 1. veljače 2007. do 31. siječnja 2008. bio sam na poslijedoktorskom usavršavanju na TU Graz, Austrija
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Nastavne djelatnosti

Nastavni rad (na Građevinskom fakultetu):

 • 2003. honorarno izvodim vježbe za Matematiku II i Matematiku III
 • 2004.-2007. izvodim vježbe za Matematiku I, Matematiku II, Matematiku III i OII 2
 • 2008.-          izvodim predavanja za Matematiku I, Matematiku II, Vjeorjatnost i statistiku i Primijenjenu statistiku

Nastavni rad (na drugim fakultetima):

 • u akademskoj godini 2009./2010. izvodim predavanja iz kolegija "Linearne forme u logaritmima i diofanstka analiza" na doktorskom studiju matematike, na PMF-matematičkom odjelu (skripta)
 • u akademskoj godini 2014./2015. izvodim predavanja iz kolegija "Pellove jednadžbe" na doktorskom studiju matematike na PMF-matematičkom odsjeku (bilješke s predavanja, prva zadaća, druga zadaća, treća zadaća, četvrta zadaća)
 • u akadeskoj godini 2019./2020. izvodim predavanja iz kolegija "Diofantovi skupvi" na doktorskom studiju matematike na PMF-matematičkom odsjeku (web stranica kolegija)

Mentorstva (završena):

 • Senka Ibrahimpašić, magistarski rad "Diofantske m-torke" (Bihać, 18.4.2014.)
 • Ljubica Baćić, doktorska disertacija "Skupovi u kojima je xy + 4 potpun kvadrat i problem proširenja nekih parametarskih Diofantskih trojki" (Zagreb, 10.7.2014.)
 • Jasna Bagović, diplomski rad "Metode rješavanja Pellove jednadžbe" (PMF-MO, Zagreb, 26.9.2015.)
 • Marija Bliznac Trebješanin, doktorska disertacija "Diofantske D(4)-m-torke i srodni problemi" (Zagreb, 25.1.2018.)
 • Nikola Adžaga, doktorska disertacija "Diofantove m-torke u prstenima cijelih brojeva" (Zagreb, 18.5.2018.)
 • Marina Ilić, diplomski rad "Primjena linearnih formi u logaritmima na rješavanje diofantskih jednadžbi" (PMF-MO, Zagreb, 28.11.2018.)
 • Kouessi Norbert Adedji, magistarski rad "Conjectures on Diophantine sets" (IMSP, Dangbo, Benin, 13.9.2019.)
 • Kouessi Norbert Adedji, doktorska disertacij "Study of some Diophantine sets and other Diophantine equations" (IMSP, Dangbo, Benin, 10.8.2022.)
Izabrane publikacije

RADOVI

Material on this page is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted without the explicit permission of the copyright holder.

1. A. Filipin, Non-extendibility of D(-1)-triples of the form {1,10,c}, Internat. J. Math. Math. Sci. 35 (2005) 2217-2226.

2. A. Dujella, A. Filipin, C. Fuchs, Effective solution of the D(-1)-quadruple conjecture, Acta Arith. 128 (2007), 319-338.

3. A. Filipin, Extensions of some parametric families of D(16)-triples, Internat. J. Math. Math. Sci. 2007 (2007), Article ID 63739, 12 pages.

4. A. Filipin, There does not exist a D(4)-sextuple, J. Number Theory 128 (2008), 1555-1565.

5. A. Filipin, Y. Fujita, Any polynomial D(4)-quadruple is regular, Math. Commun. 13 (2008), 45-55.

6. A. Filipin, R. Tichy, V. Ziegler, On the quantitative unit sum number problem - an application of the Subspace Theorem, Acta Arith. 133 (2008), 297-308.

7. A. Filipin, R. Tichy, V. Ziegler, The additive unit structure of pure quartic complex fields, Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici 39 (2008), 113-131.

8. A. Filipin, On the size of sets in which xy + 4 is always a square, Rocky Mountain J. Math. 39 (2009), 1195-1224.

9. A. Filipin, An irregular D(4)-quadruple cannot be extended to a quintuple, Acta Arith. 136 (2009), 167-176.

10. A. Filipin, A. Togbe, On the family of Diophantine triples {k+2, 4k, 9k+6}, Acta Math. Acad. Paedagog. Nyhazi. 25 (2009), 145-153.

11. A. Filipin, On the polynomial parametric family of the sets with the property D(-1;1), Bol. Soc. Mat. Mexicana 16 (2010), 1-8.

12. A. Filipin, B. He, A. Togbe, On the D(4)-triple { F_{2k}, F_{2k+6}, 4F_{2k+4} }, Fibonacci Quart. 48 (2010), 219-227.

13. A. Filipin, Y. Fujita, The number of D(-1)-quadruples, Math. Commun. 15 (2010), 387-391.

14. A. Filipin, Y. Fujita, The D(-k^2)-triple {1,k^2+1,k^2+4} with k prime, Glas. Mat. Ser. III 46 (2011), 311-323.

15. A. Filipin, There are only finitely many D(4)-quintuples, Rocky Mountain J. Math. 41 (2011), 1847-1860.

16. A. Filipin, Y. Fujita, The relative upper bound for the third element in a D(-1)-quadruple, Math. Commun. 17 (2012), 13-19.

17. A. Filipin, B. He, A. Togbe, On a family of two-parametric D(4)-triples, Glas. Mat. Ser. III, 47 (2012), 31-51.

18. A. Filipin, Y. Fujita, M. Mignotte, The non-extendibility of some parametric families of D(-1)-triples, Q. J. Math. 63 (2012), 3; 605-621.

19. A. Filipin, Y. Fujita, The number of Diophantine quintuples II, Publ. Math. Debrecen 82/2 (2013), 293-308.

20. Lj. Baćić, A. Filipin, On the family of D(4)-triples {k-2,k+2,4k^3-4k}, Bull. Belg. Math. Soc. Simon Stevin, 20 (2013), 777-787.

21. Lj. Baćić, A. Filipin, On the extensibility of D(4)-pair {k-2,k+2}, J. Comb. Number Theory, 5 (2013), 181-197.

22. Lj, Baćić. A. Filipin, On the extendibility of D(4)-pairs, Math. Communn., 18 (2013), 447-456.

23. A. Filipin, Y. Fujita, A. Togbe, The extendibility of Diophantine pairs I: the general case, Glas. Mat. Ser. III, 49 (2014), 25-36.

24. A. Filipin, Y. Fujita, A. Togbe, The extendibility of Diophantine pairs II: examples, Journal of Number Theory, 145 (2014), 604-631.

25. C. Elsholtz, A. Filipin, Y. Fujita, On Diophantine quintuples and D(-1)-quadruples, Monatsh. Math., 175 (2) (2014), 227-239.

26. Lj. Baćić, A.Filipin, A note on the number of D(4)-quintuples, Rad Hrvat. Akad. Znan. Umjet. Mat. Znan., 18 (2014), 7-13.

27. A. Filipin, The extendibility of D(4)-pair {F_{2k},5F_{2k}}, Fibonacci Quart., 53 (2015), 124-129.

28. M. Cipu, A. Filipin, Y. Fujita, Bounds for Diophantine quintuples II, Publ. Math. Debrecen, 86 (2016), 59-78.

29. A. Bayad, A. Filipin, A. Togbe, Extension of a parametric family of Diophantine triples in Gaussian integers, Acta Math. Hung., 148 (2016), 312-327.

30. M. Bliznac, A. Filipin, An upper bound for the number of Diophantine quintuples, Bull. Aust. Math. Soc., 94 (2016) , 384-394.

31. Lj. Baćić Đuračković, A. Filipin, The extendibility of D(4)-pairs {F_{2k}, F_{2k+6}} and {P_{2k}, P_{2k+4}},  Rad Hrvat. Akad. Znan. Umjet. Mat. Znan., 20 (2016) , 27-35.

32. A. Filipin, A. Jurasić, On the size of Diophantine m-tuples for linear polynomials, Miskolc Math. Notes, 17 (2016), 861-876. 

33. A. Filipin, The extension of some D(4)-pairs, Notes Number Theory Discrete Math., 23 (2017), 126-135.

34. A. Bayad, A. Dossavi-Yovo, A. Filipin, A. Togbe, On the extensibility of D(4)-triple {k-2, k+2, 4k} over Gaussian integers, Notes Number Theory Discrete Math., 23 (2017), 1-26.

35. N. Adžaga, A. Filipin, On the extension of D(-8k^2)-pair {8k^2, 8k^2 + 1}, Mosc. Math. J., 17 (2017), 165-174.

36. M. Bliznac Trebješanin, A. Filipin, A. Jurasić, On the polynomial quadruples with the property D(-1;1), Tokyo J. Math., 41 (2018), 527-540.

37. M. Bliznac Trebješanin, A. Filipin, Nonexistence of D(4)-quintuples, Journal of Number Theory, 194 (2019), 170-217.

38. A. Filipin, A. Jurasić, A polynomial variant of a problem of Diophantus and its consequences, Glas. Mat. Ser. III, 54 (2019), 21-52.

39. M. Cipu, A. Filipin, Y. Fujita, An infinite two-parameter family of Diophantine triples, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 43 (2020), 481-498.

40. M. Cipu, A. Filipin, Y. Fujita, Diophantine pairs that induce certain Diophantine triples, Journal of Number Theory, 210 (2020), 433-475.

41. A. Filipin, A. Jurasić, Diophantine quadruples in Z[i][X], Period. Math. Hungar., 82 (2021), 198-212.

42. N. Adžaga, A. Filipin, A. Jurasić, The extensibility of the Diophantine triple {2, b, c}, An. Stiint. Univ. "Ovidius" Constanta Ser. Mat., 29(2) (2021), 5-24.

43. K. N. Adedji, A. Filipin, A. Togbé, Padovan and Perrin numbers which are products of two repdigits in base b, Results in Mathematics, 76 (2021), article number 193, 24 pages.

44. N. Adžaga, A. Filipin, Y. Fujita, The extension of the  D(-k)-pair {k, k+ 1} to a quadruple, Period. Math. Hungar. 166(2) (2021), 407-422.

45. A. Filipin, M. Jukic Bokun, I. Soldo, On D(-1)-triples {1, 4p^2 + 1, 1 - p} in the ring Z[√-p] with a prime p, Period. Math. Hungar. 85(2) (2022), 292-302.

46. K. N. Adedji, A. Filipin, A. Togbé, The problem of the extension of D(4)-triple {1, b, c}, Rad Hrvat. Akad. Znan. Umjet. Mat. Znan., 26 (2022), 21-43.

47. K. N. Adedji, A. Filipin, A. Togbé, On the family of Diophantine pairs {P_{2k}, P_{2k+2}}, Fibonacci Quart, 60(1) (2022), 25-39.

48. A. Filipin, A. Jurasić, On the existence of D(-3)-quadruples in Z[X], Glas. Mat. Ser. III 57(77) (2022), 203-219.

49. N. Adžaga, A. Filipin, Z. Franušić, On the extensions of the Diophantine triples in Gaussian integers, Monats. Math. 197(4) (2022), 535-563.

50.  K. N. Adedji, A. Filipin, A. Togbé, The extension of the D(-k)-triple {1, k, k+1} to a quadruple, Acta Math. Hung., 166(2) (2022), 407-422.

51. K. N. Adedji, A. Filipin, S. E. Rihane, A. Togbé, Fibonacci or Lucas numbers which are concatenations of two g-repdigits, Fibonacci Quart., to appear.

52. A. Filipin, L. Szalay, Triangular Diophantine tuples from {1, 2}, Rad Hrvat. Akad. Znan. Umjet. Mat. Znan., to appear.

53. K. N. Adedji, A. Filipin, S. E. Rihane, A. Togbé, Pell or Pell-Lucas numbers as concatenations of two repdigits in base b, preprint.

54. K. N. Adedji, M. Blznac Trebješanin, A. Filipin, A. Togbe, On the D(4) pairs {a, ka} with k ∈ {2, 3, 6}, preprint.

55. K. N. Adedji, A. Filipin, A. Togbé, Fibonacci and Lucas numbers as products of three repdigits in base g, preprint.

PRIOPĆENJA NA KONFERENCIJAMA

1. A. Filipin, A. Dujella, C. Fuchs, On the D(-1)-quadruple conjecture, CNTA IX Meeting, Vancouver, Kanada, 9.-14.7.2006.

2. A. Filipin, There does not exist a D(4)-sextuple, 25th Journées Arithmétiques, Edinburgh, Velika Britanija, 2.-6.7.2007.

3. A. Filipin, R. Tichy, V. Ziegler, The unit sum number problem in some number fields, 4th Croatian Mathematical Congress, Osijek, 17.-20.6.2008.

4. A. Filipin, Any D(4)-quintuple contains a regular quadruple, CNTA X Meeting, Waterloo, Kanada, 13.-18.7.2008.

5. A. Filipin, Sets in which xy+4 is always a square, Winter School on Explicit Methods in Number Theory, Debrecen, Mađarska, 26.-30.1.2009.

6. A. Filipin, There are only finitely many D(4)-quintuples, 26th Journées Arithmétiques, Saint-Etienne, Francuska, 6.-10.7.2009.

7. A. Filipin, B. He, A. Togbe, On the uniqueness of extension of twoparametric family of D(4)-triples,ÖMG+DMV Conference, Graz, Austrija, 20.-25.9.2009.

8. A. Filipin, Y. Fujita, On the number of D(-1)-quadruples, Number Theory and Its Applications, Debrecen, Mađarska, 4.-8.10.2010.

9. A. Filipin, Y. Fujita, The extension of D(-k^2)-triple {1,k^2+1,k^2+4} with k prime, 27th Journées Arithmétiques, Vilnius, Litva, 27.6.-1.7.2011.

10. A. Filipin, Lj. Baćić, D(4)-pair {k-2,k+2} and its extension, Erdős Centennial, Budimpešta, Mađarska, 1.-5.7.2013. (poster)

11. A. Filipin, The extension of D(4)-pair {k-2,k+2} (and some related problems), Conference on Diophantine m-tuples and related problems, Westville, S.A.D., 13.-15.11.2014. (plenarno izlaganje)

12. A. Filipin, On the existence of Diophantine quintuples, Workshop on Number Theory and Algebra on the occasion of 60th birthday of Ivica Gusić, Zagreb, Hrvatska, 26.-28.11.2014. (pozvano predavanje)

13. A. Filipin, A. Jurasić, Some recent results on polynomial Diophantine m-tuples, 29th Journées Arithmétiques, Debrecen, Mađarska, 6.-10.7.2015.

14. A. Filipin, Y. Fujita, A. Togbe, On the extendibility of Diophantine pairs, 6th Croatian Mathematical Congress, Zagreb, Hrvatska, 14.-17.6.2016.

15. A. Filipin, M. Cipu, Y. Fujita, On the existence of Diophantine quintuples, CNTA XIV Meeting, Calgary, Kanada, 20.-24.7.2016.

16. A. Filipin, Y. Fujita, A. Togbe, On the strong version of Diophantine quintuple conjecture, ELAZ 2016, Strobl, Austrija, 5.-9.9.2016. (poster + kratko priopćenje)

17. A. Filipin, Recent results on Diophantine sets, Diophantine Analysis and Related Fields 2017, Tokyo, Japan, 7.-9.1.2017. (pozvano predavanje)

18. A. Filipin, M. Bliznac Trebješanin, Nonexistence of D(4)-quintuples, 19th ÖMG Congress and Annual DMV Meeting, Salzburg, Austrija, 11.-15.9.2017.

19. A. Filipin, M. Cipu, Y. Fujita, The extension of infinite two-parameter family of Diophantine triples, Conference on Diophantine m-tuples and related problems II, Westville/Hammond, S.A.D., 15.-17.10.2018. (plenarno izlaganje)

20. A. Filipin, A. Jurasić, A polynomail variant of the problem of Diophantus, Diophantine Analysis and Related Fields 2019, Tsukuba, Japan, 7.-9.3.2019. (pozvano predavanje)

21. A. Filipin, A. Jurasić. Diophantine quadruples in Z[i][X], 31st Journées Arithmétiques, Istanbul, Turska, 1.-5.7.2019.

22. A. Filipin, M. cipu, Y. Fujita, The extension of some Diophantine triples, The 2nd Mediterranean International Conference of Pure & Applied Mathematics and Related Areas 2019, Pariz, Francuska, 28.-31.8.2019. (pozvano predavanje)

23. A. Filipin, N. Adžaga, Y. Fujita, On the extension of D(-k)-pair {k, k+1}, 24th Central European Number Theory Conference, Komarno, Slovačka, 2.-6.9.2019.

24. A. Filipin, Recent result on Diophantine sets, International day of science, Sopron, Mađarska, 23.3.2021. (pozvano predavanje, online)

25. A. Filipin, A. Jurasić, Polynomial D(-3)-quadruples, Number Theory Conference 2022 In honour of
Professors Kálmán Győry, János Pintz and András Sárközy, Debrecen, Mađarska, 4.7.2022.

26. A. Filipin, K. N. Adedji, A. Togbe, Products of two repdigits in some recurrence sequences, The Twentieth International Conference on Fibonacci Numbers and Their Applications, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 25.7.2022.

POZVANA PREDAVANJA (na seminarima, znanstvenim kolokvijima, manjim znanstvenim skupovima)

1. A. Filipin, There are only finitely many D(-1)-quadruples, TU Graz, Austrija, 28.9.2006.

2. A. Filipin, The unit sum number problem of some number fields, TU Graz, Austrija, 14.12.2007.

3. A. Filipin, On D(4)-m-tuples, TU Graz, Austrija, 7.11.2008.

4. A. Filipin, The non-extensibility of D(-1)-triple {1,k^2+1,c} with k prime, TU Graz, Austrija, 3.12.2010.

5. A. Filipin, On the extension of D(-1)-triples, TU Graz, Austrija, 10.11.2011.

6. A. Filipin, On Diophantine m-tuples, Tokyo University of Science, Japan, 26.6.2014.

7. A. Filipin, Some results on polynomial Diophantine m-tuples, TU Graz, Austrija, 13.3.2015.

8. A. Filipin, On Diophantine quintuple conjecture, Purdue University North Central, Westville, S. A. D., 21.9.2015.

9. A. Filipin, Dirichletov princip, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bosna i Hercegovina, 17.10.2015.

10. A. Filipin, Polynomial version of Diophantine m-tuples, University of Bucharest, Rumunjska, 16.3.2016.

11. A. Filipin, Najnoviji rezultati o Diofantovim petorkama, Sveučilište J. J. Strossmayera, Odjel za matematiku, Osijek, 14.4.2016.

12. A. Filipin, Survey on Diophantine m-tuples, TU Graz, Austrija, 9.5.2016.

13. A. Filipin, The proof of the non-existance of D(4)-quintuples, South China Normal University, Guangzhou, Kina, 8.1.2018.

14. A. Filipin, The uniqueness of the extension of infinite two-parameter family of Diophantine triples, TU Graz, Austrija, 21.9.2018.

15. A. Filipin, On the extendibility of D(-k)-triples of the form {k, k+1, c}, Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques, Dangbo, Benin, 23.5.2019.

16. A. Filipin, The extension of D(-k)-pair {k, k+1}, Diophantine Number Theory Research Seminar, University of Salzburg, Austrija, 30.4.2021. (online)

17. A. Filipin, On the problem of Padovan and Perrin numbers which are products of two repdigits, University of Salzburg, Austrija, 5.5.2022.

18. A. Filipin, Triangular Diophantine sets, Purdue University Northwest, Westville, S. A. D., 13.10.2022.

19. A. Filipin, On the Triangular Diophantine m-tuples, TU Graz, Austrija, 15.12.2022.

Profesionalni interesi i članstva

Područja istraživanja:

 • Teorija brojeva
 • Diofantske jednadžbe, sustavi simultanih pellovskih jednadžbi
 • Diofantove m-torke

Članstva:

 • član Seminara za teoriju brojeva i algebru, čiji su voditelji prof.dr.sc. Andrej Dujella, prof.dr.sc. Ivica Gusić, prof.dr.sc. Alan Filipin, prof.dr.sc. Borka Jadrijević i prof.dr.sc. Filip Najman 
 • član Hrvatskog matematičkog društva

Članstva u tijelima/odborima Građevinskog fakulteta:

 • 2008.-2019. predsjednik Vijeća 1. godišta
 • 2010.-2020. predsjednik Stegovnog suda za studente
 • 2012.-2018. član Povjerenstva za međunarodnu suradnju
 • 2012.-2020. predstojnik Zavoda za matematiku
 • 2012.-2018. član Odbora za jamstvo kvalitete
 • 2012.-2021. predstavnik Građeviskog fakulteta u vijeću PMF-MO
 • 2017.-2018. član Odbora za znanost
 • 2018.-2020., 2022.- član Odbora za nastavu
 • 2022.-          pročelnik Katedre za matematičke predmete
Izabrani projekti
 • 2006.-2007. suradnik na zajedničkom hrvatsko-austrijskom projektu "Algoritmic solutions of Diophantine equations and applications to cryptography II"
 • 2007.- 2014. suradnik na projektu Diofantske jednadžbe i eliptičke krivulje , koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovaja i športa
 • 2008.-2009. suradnik na zajedničkom hrvatsko-austrijskom projektu "Diophantine equations and additive representations"
 • 2009.-2011. suradnik na zajedničkom hrvatsko-mađarskom projektu "Number theory and Cryptography"
 • 2010.-2011. suradnik na zajedničkom hrvatsko-austrijskom projektu "Arithmetic-combinatorial problems and applications"
 • 2013.-2014. suradnik na zajedničkom hrvatsko-francuskom, projektu "Polynomial root separation"
 • 2014.-2018. suradnik na projektu "Diophantine m-tuples, elliptic curves, Thue and index form equations" financiranom od Hrvatske zaklade za znanost
 • 2016.-2017. voditelj (s hrvatske strane) na zajedničkom hrvatsko-austrijskom projektu "Classical Problems of Diophant, Fermat and Ritt using New Analytic and Algebraic Techniques"
 • 2018.-2022. suradnik na projektu "Diofantska geometrija i primjene" financiranom od Hrvatske zaklade za znanost
 • 2020.-2021. suradnik na zajedničkom hrvatsko-austrijskom projektu "Suvremeni pristup nekim klasičnim diofantskim problemima"
 • 2021.-2023. voditelj (s hrvatske strane) na zajedničkom hrvatsko-mađarskom projektu "Application of linear recurrences in number theory and combinatorics"
Povijest zaposlenja
 • 2004.-         University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Department of Mathematics
 • 2004.-2006. asistent
 • 2006.-2008. viši asistent
 • 2008.-2012. docent
 • 2012.-2017. izvanredni profesor
 • 2017.-          redoviti profesor