O djelatniku
doc. dr. sc. Damir Bekić
Zvanje:docent
Lokacija: Savska c. 16, soba 32
Telefon:01/4864 446
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za hidrotehniku
Godina diplomiranja:2000.
Godina magistriranja:2005.
Godina doktoriranja:2009.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.