O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Davor Skejić
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: 220A
Telefon:+385 1 4639-428
Telefon kućni:428
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://hr.linkedin.com/pub/davor-skejic/79/338/687
URL službenih stranica na Webu: https://www.researchgate.net/profile/Davor_Skejic
Zavod/služba : Zavod za konstrukcije
Godina diplomiranja:2001.
Godina magistriranja:2005.
Godina doktoriranja:2009.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen je 1976. u Dubrovniku. Nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u Dubrovniku studirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 2001. Magistrirao je s temom „Pouzdanost djelomično nepopustljivih zavarenih priključaka nosač-stup“ 2005. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je tezom „Procjena pouzdanosti priključaka nosač-stup izvedenih kutnicima“ 2009. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija zapošljava se u tvrtki Indokonzalting d.o.o. u Zagrebu. Od rujna 2001. radi kao asistent na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje docenta biran je 2010. a u izvanrednog profesora 2016. Njegov znanstveno-istraživački rad je temeljno vezan uz šire područje pouzdanosti konstrukcija, a posebno je usredotočen na djelomično nepopustljive priključke u čeličnim konstrukcijama, ponašanje metalnih  konstrukcija pod djelovanjem požara kao i istraživanje spregnutih posmičnih stijena izrađenih od čelika i betona izloženih cikličkom opterećenju. Za svoj znanstveno-istraživački rad primio je nekoliko međunarodnih nagrada. U stručnoj djelatnosti bavi se poslovima projektiranja, nadzora nad izgradnjom građevina, ekspertizama i sanacijama, a radi i kao ekspert na poslovima akreditacije za područje građevnih proizvoda u Hrvatskoj i Sloveniji.

Nagrade

Međunarodna nagrada za istraživanje TRIMO Research Awards – 2005, TRIMO d.d., Slovenije – dodijeljena 2006. godine za magistarski rad.
Međunarodna nagrada za istraživanje TRIMO Research Awards – 2009, TRIMO d.d., Slovenije – dodijeljena 2010. godine za doktorski rad.
Nagrada za najbolji rad mladih znanstvenika iz područja eksperimentalne mehanike na 6. europskoj konferenciji o čeličnim i spregnutim konstrukcijama EUROSTEEL 2011: Best paper of young scientist award on experimental mechanics - EUROSTEEL Budapest 2011, Budimpešta, Mađarska, 2. rujna 2011.
Nagrada za znanstvenu izvrsnost: Nagrada za najbolji znanstveni rad objavljen u 2015. godini u časopisu Hrvatskog saveza građevinskih inženjera - GRAĐEVINAR, 4. Hrvatski graditeljski forum, Zagreb, Hrvatska, 30. studenog 2017.​​​

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Nastavne djelatnosti

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u nastavi na sveučilišnom dodiplomskom studiju od akademske godine 2001./2002. na auditornim i konstruktivnim vježbama iz predmeta: Metalne konstrukcije IMetalne konstrukcije II.
Od akademske godine 2007./2008. sudjeluje u nastavi na prediplomskom studiju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz predmeta Metalne konstrukcije I, a od 2008./2009. akademske godine i u nastavi na diplomskom studiju iz predmeta: Metalne konstrukcije IIMetalne konstrukcije IIIStabilnost konstrukcijaPouzdanost konstrukcijaPrimijenjena metalurgija (nositelj od 2011./2012.).
Od akademske godine 2011./2012. nositelj je kolegija Umornost materijala i konstrukcija na poslijediplomskom doktorskom studiju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (istraživačka grana Nosive konstrukcije).
Od akademske godine 2017./2018. nositelj je kolegija Sigurnost nosivih konstrukcija u požaru na poslijediplomskom specijalističkom studiju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (usmjerenje Požarno inženjerstvo).
Na diplomskom studiju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od akademske godine 2019./2020., nositelj je kolegija: Metalne konstrukcije IIMetalne konstrukcije III i Pouzdanost konstrukcija.

Izabrane publikacije

Boko, Ivica; Skejić, Davor; Torić, Neno: ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Udžbenik Sveučilišta u Splitu i Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Split, 2017.
Skejić, Davor; Džeba, Ivica: ČELIČNE KONSTRUKCIJE, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Sveučilišni priručnik, Zagreb, 2015.

Javora, Anka; Skejić, Davor: Resistance assessment of beam-to-column joints with different blind bolt systems, Tehnički vjesnik 24, 4(2017), 1103-1112.
Silva, Thiago; Carić, Martina; Couto, Carlos; Vila Real, Paulo; Lopes, Nuno; Skejić, Davor: Buckling analysis of steel frames exposed to natural fire scenarios, Structures (2352-0124) Vol. 10, 2017, 76-88.
Skejić, Davor; Boko, Ivica; Torić, Neno: Aluminij kao materijal za suvremene konstrukcije, Građevinar 67 (2015)11, 1075-1085.
Skejić, Davor; Dujmović, Darko; Beg, Darko: Behaviour of stiffened flange cleat joints, Journal of Constructional Steel Research Vol.103, No.12, (2014), 61-76.
Komorski, Ana; Skejić, Davor; Dujmović, Darko: Reliability assessment of overhead transmission line towers in the Republic of Croatia, Tehnički vjesnik 20, 3(2013), 381-390.
Skejić, Davor; Androić, Boris; Bačić, Dubravko: Tensegrity konstrukcije - inovativni sustavi laganih konstrukcija, Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, God. 20 (2012), Broj 1(43), 198-209.
Skejić, Davor; Dujmović, Darko; Androić, Boris: Behaviour of welded beam-to-column joints subjected to the static load, Structural Engineering and Mechanics Vol. 29, No. 1 (2008), 17-35.
Skejić, Davor; Dujmović, Darko; Androić, Boris: Reliability of the bending resistance of welded beam-to-column joints, Journal of Constructional Steel Research Vol.64, No.4, (2008), pp. 388-399.

Profesionalni interesi i članstva

Stručni ispit je položio 19. listopada 2004., a u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisan je pod rednim brojem 3537, s danom upisa 1. ožujka 2005. godine. U sklopu dosadašnjeg rada djelovao je na širokom polju konstruktorske djelatnosti iz područja metalnih konstrukcija. Sudjelovao je u poslovima osiguranja kvalitete izgradnje metalnih konstrukcija, projektiranju, tehničkoj kontroli projekata, ekspertizama, sanacijama i laboratorijskim ispitivanjima.

Članstva:

Urednički odbor časopisa Hrvatskog saveza građevinskih inženjera - GRAĐEVINAR, član odbora (od 2019.)
Project Team for the Evolution of the Structural Eurocodes: SC9.T1 for phase 1 of Mandate M/515: Aluminium - Update and Simplification of all parts of EN 1999, član (2015.-2018.)
Stručno povjerenstvo za izradu nacrta Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, član povjerenstva, voditelj radne skupine za aluminijske konstrukcije (2015.-2017.)
Slovenska akreditacija, ekspert (od 2015.)
European Committee for Standardization (CEN): CEN/TC 250/SC 03/WG 08, CEN/TC 250/SC 03/WG 10 i CEN/TC 250/SC 03/WG 12, aktivni registrirani član (od 2014.), CEN/TC 250/SC 09/WG 01 i CEN/TC 250/SC 09/WG 02 , aktivni registrirani član (od 2015.), CEN/TC 250/SC 09/WG 03, aktivni registrirani član (od 2018.), CEN/TC 250/SC 10/Ad-hoc group: Reliability background in the Eurocodes, predstavnik SC 09 (od 2019.)
European Convention for Constructional Steelwork (ECCS), individualni član (od 2012.)
Hrvatski zavod za normizaciju (HZN), predsjednik tehničkog pododbora HZN/TO 548/PO 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija (od 2010.)
Hrvatska akreditacijska agencija, ekspert (od 2010.)
Hrvatski zavod za normizaciju (HZN), aktivni registrirani član: HZN/TO 167, HZN/TO 548/PO 1, HZN/TO 548/PO 3, HZN/TO 548/PO 9 (od 2007.), HZN/TO 548 (od 2012.) i HZN/TO 548/PO 10 (od 2016.)
Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG), individualni član (od 2005.)
International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), individualni član (od 2002.)

Povijest zaposlenja

2016.-.......  – izvanredni profesor, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2010.-2016. – docent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2009.-2010. – znanstveni novak - viši asistent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2003.-2009. – znanstveni novak - asistent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2001.-2003. – znanstveni novak - mlađi asistent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2001. – projektant suradnik, Indokonzalting d.o.o. / Industrogradnja d.d., Zagreb