Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku
prof. dr. sc. Mladen Vukomanović
Zvanje:redoviti profesor
Lokacija: Kranjčevićeva 2, soba 102
Konzultacije:

Uto 14.00 - 15.30, soba 206, II kat, glavna zgrada

Telefon:01/4690 845
Telefon kućni:845
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: www.linkedin.com/in/mladenvukomanovic
Zavod/služba: Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment
Godina diplomiranja:2003.
Godina magistriranja:2006.
Godina doktoriranja:2010.
Na zavodu od:2004.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Predmet

Životopis

Mladen Vukomanović zaposlen je od 2004. godine na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje na projektima organizacije, tehnologije i menadžmenta u graditeljstvu. Njegovo aktivno sudjelovanje na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, rezultiralo je autorstvom ili suautorstvom 80-tak radova i 4 knjige. Aktivno je prisutan na međunarodnim znanstvenim skupovima gdje je održao više pozvanih predavanja. Izabran je u znanstvena zvanja u poljima Građevinarstvo (grana organizacija i tehnologija građenja) i Projektni menadžment. Certificiran je prema međunarodnom standardu za upravljanje projektima (IPMA). 

Obnaša funkciju potpredsjednika globalnog udruženja za upravljanje projektima - International Project Management Association (IPMA).

Područja od interesa:

 • upravljanje projektima (Project Management)
 • informacijsko modeliranje gradnje - Building Information Modeling (BIM)
 • organizacija građenja (Construction Management)
 • informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) 

Obnaša funkciju glavnog odgovornog urednika međunarodnog časopisa: 

Organization, Technology &  Management in Construction.

Član je uređivačkih odbora međunarodnih časopisa:

International Joural of Project ManagementThe PM World JournalProject Management Research and PracticeEuropean Joural of Project Management Journal, Project and Program Management Journal, Project and Programme Mananagement i Project Leadership and Society.  

Vodi razvojni tim za izradu računalne aplikacije za upravljanje građevinskim projektima GALA.

Sudjelovao je u izradi  globalnih standarda iz upravljanja projektima; IPMA Organisational Competence Baseline 1.0 i IPMA Individual Competence Baseline 4.0.

Dugogodišnji je član IPMA-ine komisije za dodjelu globalnih istraživačkih nagrada iz područja upravljanja projektima: IPMA Research Award.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Nastavne djelatnosti
 • redoviti profesor na Zavodu za organizaciju i ekonomiku građenja
 • sudjeluje u nastavi na kolegijima iz grane organizacije i tehnologije građenja na diplomskom studiju, znanstvenom poslijediplomskom doktorskom studiju i poslijediplomskom specijalističkom studiju (Organizacija građenja i MBA in Construction)

 

Profesionalni interesi i članstva

Članstvo u znanstvenim i stručnim udrugama: 

 • International Project Management Association (IPMA) - potpredsjednik
 • buildingSMART Croatia - predsjednik 
 • Hrvatska udruga za upravljanje projektima (HUUP) - IPMA Hrvatska - predsjednik
 • Hrvatska udruga za organizaciju građenja (HUOG) - tajnik
 • Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) - član predsjedništva
 • Hrvatska udruga za mirenje (HUM) - izmiritelj
 • Hrvatska gospodarska komora – predsjednik tehničke komisije za građevinske proizvode
 • Hrvatski zavod za norme - član tehničkog odbora HZN/TO551 - Gradnja - CEN TC 442, Building Information Modeling (BIM)
 • Performance measurement association (PMA)
 • Construction Excellence in the Built Enviroment (CE)
 • Hrvatsko društvo za kvalitetu
 • Skup urednika znanstvenih i znanstvenostručnih časopisa i izdavača znanstvene knjige
 • Association for Project Management - član

Cjeloživotno obrazovanje:

Sudjeluje u održavanju tečajeva u području upravljanja projektima te organizacije i tehnologije građenja, u sklopu programa:

 • Stručnog usavršavanja u graditeljstvu (Građevinski fakultet, Zagreb)
 • Hrvatske udruge za upravljanje projektima (HUUP)
 • Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI)
 • Hrvatske komora inženjera građevinarstva (HKIG)

Stručni rad

Djeluje kao: konzultant iz područja organizacije, tehnologije i ekonomike građenja te upravljanja projektima.

Izabrani projekti

Editor in Chief

Organization, Technology & Management in Construction: An International Journal
- indexed in Web of Science (WoS)

https://www.degruyter.com/view/j/otmcj

Slikovni rezultat za otmc an international journa