Opcije pristupačnosti Pristupačnost
BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja
BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1
Šifra: 206350
ECTS: 6.5
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Kišiček
Izvođači: Ivan Hafner , mag. ing. aedif. - Projektantske vježbe
Tvrtko Renić , dr. sc. tech. - Projektantske vježbe
doc. dr. sc. Mislav Stepinac - Projektantske vježbe

Ivan Hafner , mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
Tvrtko Renić , dr. sc. tech. - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Mislav Stepinac - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 21
Projektantske vježbe 24
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:

1. Općenito o betonskim i zidanim konstrukcijama - značenje i uporaba, povijest i razvoj, prednosti i mane. Literatura. BETONSKE KONSTRUKCIJE: Propisi. Fizikalno-mehanička svojstva betona, čvrstoće i vrste betona. Fizikalno-mehanička svojstva čelika za armiranje, čvrstoće i vrste armature.
2. Oblikovanje armature. Zaštitni slojevi. Razmaci šipki. Prionljivost betona i armature, sidrenje i nastavljanje armature. Uloga betona i armature te njihovo zajedničko sudjelovanje u nosivosti. Tablice armature. Osnovne postavke dimenzioniranja armiranobetonskih konstrukcija prema graničnom stanju nosivosti. Globalni i parcijalni koeficijenti sigurnosti. Proračunski rasponi. Djelovanja na konstrukciju.
3. Dimenzioniranje armiranobetonskih konstrukcija prema graničnom stanju nosivosti, dimenzioniranje pravokutnog poprečnog presjeka i T-presjeka na savijanje. Dvostruko armirani presjek. Balansirani slom poprečnog presjeka. Ploče koje nose u jednom smjeru, pravila armiranja, minimalna i maksimalna armatura. Posmična naprezanja u pločama.
4. Stubišta. Fert-strop. Polumontažne ploče. Ploče koje nose u 2 međusobno okomita smjera (križnoarmirane ploče).
5. Primjer proračuna ploče nosive u jednom smjeru. Dimenzioniranje na savijanje, armiranje ploče - armiranje šipkama, mrežama, armiranje polumontažne ploče.
6. Proračun greda oblika T-presjeka prema EN u polju i na ležaju. Sudjelujuća širina greda u polju i na ležaju. Minimalna i maksimalna armatura greda T-presjeka u polju i na ležaju. Dimenzioniranje armiranobetonskih elemenata na djelovanje poprečnih sila. Proračun poprečne armature greda po EN. Primjer proračuna grede.
7. Principi i metode proračuna centrično i ekscentrično opterećenih armiranobetonskih konstruktivnih elemenata (stupovi i zidovi). Proračun armature kratkih stupova pomoću metode Ehlersa i pomoću interakcijskih dijagrama. Amiranobetonski temelji.
8. PRVI KOLOKVIJ - Proračun i plan armature jedne kontinuirane armiranobetonske ploče nosive u jednom smjeru.
9. ZIDANE KONSTRUKCIJE: Povijest. Oznake u zidanim konstrukcijama prema normama niza EN 1996. Temeljni zahtjevi. Granična stanja. Svojstva materijala zidanih konstrukcija. Zidni elementi. Mort. Betonska ispuna.
10. Mehanička i deformacijska svojstva materijala zidanih konstrukcija. Karakteristične čvrstoće ziđa s mortom u horizontalnim i vertikalnim sljubnicam, bez zapunjenja vertikalnih sljubnica, s trakovima morta. Tlačna, vlačna i posmična čvrstoća ziđa. Karakteristične i proračunske vrijednosti.
11. Nearmirano ziđe. Ponašanje konstrukcije i stabilnost. Koncentrirano opterećenje na ziđu prema normi niza EN 1996-1-1.
12. Omeđeno ziđe. Bočno opterećenje zidova. Primjer proračuna nosivosti nearmiranog ziđa.
13. DRUGI KOLOKVIJ - Proračun nosivosti nearmiranog zida na vertikalnu tlačnu silu prema normi niza EN 1996-1-1.
14. Armirano ziđe. Ponašanje konstrukcije i stabilnost. Primjer proračuna nosivosti nearmiranog ziđa.
15. Armirano ziđe i armirani zidni stropovi. Okviri ispunjeni ziđem.

Vježbe:

1. Auditorne - Izrada proračuna nosivosti i stabilnosti AB zgrade - Uvod i plan pozicija objekta
2. Projektantske - Predaja: Plan pozicija
3. Auditorne - Proračun ploče poz. 100
4. Auditorne - Plan armature poz. 100
5. Projektantske - Predaja: Proračun ploče poz.100
6. Auditorne - Greda - proračun uzdužne i poprečne armature
7. Projektantske
8. Projektantske - Predaja: Plan armature poz. 100
9. Auditorne - Greda - plan armature
10. Projektantske - Predaja: Greda - proračun uzdužne i poprečne armature
11. Auditorne - Okvir - statika
12. Projektantske - Predaja: Greda - plan armature
13. Auditorne - Proračun stupova okvira
14. Projektantske - Predaja: Okvir - statika
15. Projektantske - Predaja cijelog programa
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. BETONSKE KONSTRUKCIJE 1, , Sorić, Z., Kišiček, T., Sveučilišni udžbenik, Građevinski fakultet, 2014.
 2. ZIDANE KONSTRUKCIJE, , Sorić, Z., Sveučilišni udžbenik, vlastita naklada, 2016.
 3. Materijali za vježbe postavljeni na web stranici predmeta, , Kišiček, T., , .
Preporučena literatura:
 1. Osnove proračuna, V poglavlje u knjizi BETONSKE KONSTRUKCIJE, PRIRUČNIK, , Sorić, Z., Pičulin, S., Zamolo, M., Kišiček, T.,(Jure Radić i suradnici.), , 2006.
 2. BETONSKE KONSTRUKCIJE, RIJEŠENI PRIMJERI, III. Konstrukcijski elementi, , Sorić, Z., Kišiček, T., Galić J.,(Jure Radić i suradnici.), , 2006.
 3. Betonske konstrukcije, , Tomičić, I., Društvo Hrvatskih građevinskih konstruktora, 1996.
 4. Priručnik za proračun armiranobetonskih konstrukcija, , Tomičić, I., Društvo Hrvatskih građevinskih konstruktora, 1996.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : GRAĐEVNA STATIKA 1
Odslušan : OTPORNOST MATERIJALA 2

Polaganje predmeta :
Položen : MEHANIKA 2
Položen : OTPORNOST MATERIJALA 1
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
 • Ivan Hafner, mag. ing. aedif.:

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1     

  ČETVRTAK 09:00-11:00

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2     

  ČETVRTAK 14:00-16:00

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 3     

  ČETVRTAK 09:00-11:00

  Lokacija: Kranjčevićeva 2, ured 403a
 • Tvrtko Renić, dr. sc. tech.:

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1                    petak      14:00-16:00

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2                    četvrtak   14:00-17:00

  BETONSKE KONSTRUKCIJE 3                                  petak      14:00-16:00

  Lokacija: Kranjčevićeva 2, ured 403a
 • doc. dr. sc. Mislav Stepinac:

  Četvrtak 14:00 - 15:00

   

   

   

  Lokacija: Kranjčevićeva 2, ured 403
Održavanje prvih vježbi
Autor: Tomislav Kišiček

Poštovani kolege,

Na nastavi iz Betonskih i zidanih konstrukcija bit ćete podijeljeni u dva turnusa. Prvi turnus ima nastavu u neparnim tjednima, a drugi turnus u parnim tjednima. Nastava se održava prema rasporedu koji je za svaki turnus dan u pdf datoteci koja se nalazi u repozitoriju.

Iznimno, prve vježbe za oba turnusa, u podnevnom terminu, neće započeti u 12 sati nego u 13 sati. Jutarnji termin vježbi počinje u 8 sati prema rasporedu. 

Molimo da se držite rasporeda i termina prema grupama u koje će Vas raspodijeliti u Referadi.

Popis obavijesti