Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Zavod za matematiku
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Vera Čuljak 01/4639 460 460 e-mail D101a
prof. dr. sc. Tomislav Došlić 01/4639 458 458 e-mail D114
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Alan Filipin 01/4639 461 461 e-mail D101b
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Dora Pokaz 01/4639 457 457 e-mail D113
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Nikola Adžaga 01/4639 462 462 e-mail D115
doc. dr. sc. Dario Jukić 01/4639 423 423 e-mail D310
doc. dr. sc. Helena Koncul 01/4639 457 457 e-mail D113
doc. dr. sc. Kristina Ana Škreb 01/4639 462 462 e-mail D115
viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. dr. sc. Tatjana Slijepčević-Manger 01/4639 463 463 e-mail D101d
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. inf. et math. Alen Andrašek 01/4639 463 463 e-mail D101d
mag. math. Ivana Katić 01/4639 459 459 e-mail D101c
mag. educ. math. Nino Koncul 01/4639 456 456 e-mail D111
mag. math. Luka Podrug 01/4639 459 459 e-mail D101c
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Martina Pavleković 01/4639 455 455 e-mail D112