Repozitorij
Katedra za željeznice

Profesor: prof.dr.sc. Stjepan Lakušić, dipl.ing.građ.; pročelnik katedre

Docenti: doc.dr.sc. Maja Ahac, dipl.ing.građ. 
             doc.dr.sc. Ivo Haladin, dipl.ing.građ.

Asistenti: Mate Ivančev, mag. ing. aedif.                                                                                                                                       Viktorija Grgić, mag.ing.aedif.
              Katarina Vranešić, mag.ing.aedif.