Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
MATEMATIKA 2
Šifra: 103980
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Došlić
doc. dr. sc. Nikola Adžaga
doc. dr. sc. Kristina Ana Škreb
Izvođači: doc. dr. sc. Nikola Adžaga - Auditorne vježbe
Alen Andrašek , mag. inf. et math. - Auditorne vježbe
Luka Podrug , mag. math. - Auditorne vježbe
dr. sc. Tatjana Slijepčević-Manger , v. pred. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Obične diferencijalne jednadžbe, uvod [2]
2. Metoda separacije varijabli [2]
3. Linearna diferencijalna jednadžba 1. reda [2]
4. Linearna diferencijalna jednadžba 2. reda [4]
5. Funkcije više varijabli, uvod [2]
6. Neprekinutost i limes funkcija više varijabli [2]
7. Diferencijal funkcija više varijabli, derivacije višeg reda [4]
8. Taylorov teorem srednje vrijednosti [2]
9. Ekstremi funkcija više varijabli [4]
10. Višestruki integrali, dvostruki integrali [4]
11. Trostruki integrali [2]
12. Računanje integrala supstitucijom [4]
13. Primjene višestrukih integrala [4]
14. Polja, skalarna i vektorska polja, gradijent [2]
15. Divergencija i rotacija, specijalna polja [4]
16. Krivulje i krivuljni intergrali, krivuljni integral 1. vrste [4]
17. Krivuljni integral 2. vrste [4]
18. Plošni integrali, plohe, plošni integral 1. vrste [2]
19. Plošni integral 2. vrste [2]
20. Teorem o divergenciji, Stokesov teorem [2]

Vježbe (auditorne):
1. Obične diferencijalne jednadžbe [7]
2. Funkcije više varijabli [11]
3. Višestruki integrali, primjena [12]
4. Polja [3]
5. Krivuljni integrali [6]
6. Plošni integrali [6]
Literatura:
 1. T. Došlić, A. Filipin: Interna skripta
Preporučena literatura:
 1. I. Brnetic, V. Županovic: Višestruki integrali, Element, Zagreb, 2004.
 2. N. Elezović: Diferencijalne jednadžbe, Element, Zagreb, 2004.
 3. P. Javor: Matematicka analiza 2, Element, Zagreb, 2004.
 4. L. Korkut, M. Krnić, M. Pašić: Vektorska analiza, Element, Zagreb, 2007.
 5. Ž. Pauše: Matematicki priručnik 2, Školska knjiga, Zagreb 2004.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : MATEMATIKA 1

Polaganje predmeta :
Položen : MATEMATIKA 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Nikola Adžaga :

  Online po dogovoru mailom (ili na MS Teams).

  Lokacija: D115
 • Alen Andrašek mag. inf. et math.:

  Matematika 2: mailom ili putem Microsoft Teamsa: link.

  Lokacija: D101d
 • Luka Podrug mag. math.:
  • Matematika 1: putem Microsoft Teamsa: link
  • Matematika 2: putem Microsoft Teamsa: link
  Lokacija: D101c
 • dr. sc. Tatjana Slijepčević-Manger v. pred.:
  • Matematika 1: Četvrtkom od 10:00-11:00 putem Microsoft Teamsa. Konzultacijama se može prisupiti i klikom na ovaj link
  • Vjerojatnost i statistika: Srijedom od 10:00-11:00 putem Microsoft Teamsa. Konzultacijama se može prisupiti i klikom na ovaj link
  • Matematika 2: Utorkom od 10:00-11:00 putem Microsoft Teamsa. Konzultacijama se može prisupiti i klikom na ovaj link

  Studenti koji žele prisustvovati, trebali bi biti dostupni (online) na platformi u navedeno vrijeme.

  Lokacija: D101d
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja