Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku
prof. dr. sc. Anđelko Vlašić
Zvanje:redoviti profesor
Lokacija: Kranjčevićeva 2, ured 401
Telefon:01/4690 886
Telefon kućni:886
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za konstrukcije
Godina diplomiranja:2003.
Godina magistriranja:2008.
Godina doktoriranja:2010.
Na zavodu od:2003.

Nastava

prijediplomski

  • MOSTOVI (Nositelj, Konstrukcijske vježbe, Projektantske vježbe)

diplomski

doktorski

specijalistički

Životopis

Anđelko Vlašić je rođen 9.12.1979. u Zagrebu. Matematičku gimnaziju je maturirao 1998. u Bjelovaru. Na Građevinskom fakultetu u Zagrebu je diplomirao 2003. na smjeru Konstrukcije. Od 2004. je u istoj ustanovi zaposlen kao Znanstveni novaka na znanstvenom projektu br. 0082219 "Unapređenje nosivih struktura mostova". 2008. je stekao akademski stupanj magistra znanosti, a 2010. je stekao doktorat znanosti obranivši disertaciju naslova "Optimizacija mostovskih ortotropnih ploča iz aspekta prometnog djelovanja". Od 2024. Anđelko Vlašić zaposlen je na radnom mjestu redovitog profesora na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. U upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta upisan je pod matičnim brojem 265155. U svojoj znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, Anđelko Vlašić se je bavio temama optimizacije raspona mostova velikih prijelaza; istraživanjima sustava kolničkih ploča u mostovima, s naglaskom na sustave čeličnih ortotropnih ploča; istraživanjem ukrućenih čeličnih ploča; problemima trajnosti armirano-betonskih mostova; ponašanjem konstrukcijskih sustava visokih zgrada; potresnim djelovanjem na mostove i zgrade; i znanstveno-stručnim istraživanjima i studijama u kojima je proučavao prometne probleme prelaska rijeke Save u gradu Zagrebu. Od 2015.-2019. sudjeluje u COST Akciji TU 1406 ''Quality Specifications for Roadway Bridges, Standardization at EU Level'', gdje je obnašao i dužnost zamjenika voditelja upravljačkog odbora. 2017.g. sudjeluje na međunarodnom projektu "Influence of concrete damage on reinforcement corrosion - computer simulation and in service performance of bridges" (UKF CODEbridges), u okviru kojega se bavi problemom propagacije procesa korozije armature kod armirano-betonskih mostova, i primjenjivosti nedestruktivnih metoda ispitivanja na elementima mostova. Anđelko Vlašić je od početka svog zaposlenja kontinuirano radio u provedbi i unaprjeđenju nastavnog programa iz mnogih kolegija. Trenutno je nositelj na jednom kolegiju sveučilišnog prijediplomskog studija (Mostovi), na dva kolegija sveučilišnog diplomskog studija (Mostovi 2 i Visoke građevine), i na dva kolegija na sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju (Veliki mostovi i Visoke zgrade). Bio je bio mentor na izradi 48 diplomskih, 5 završnih radova, i jednom radu koji je osvojio rektorovu nagradu. Od početka svog zaposlenja, Anđelko Vlašić sudjeluje u mnogim stručnim poslovima Zavoda za Konstrukcije Građevinskog fakulteta u Zagrebu. Od nekih važnijih projekata valja spomenuti: izvedbeni projekt mosta Jasenovac; idejni i glavni projekt mosta Mučići; idejno rješenje mosta Jarun i mosta Bundek; idejni, glavni i izvedbeni projekt mosta Pelješac; idejni, glavni i izvedbeni projekt kopno-otok Čiovo u Trogiru; idejni i glavni projekt mosta Donja Dubrava; glavni i izvedbeni projekt sanacije mosta Mičevac; glavni projekt novog putničkog terminala zračne luke Zagreb; glavni projekt mosta Sava kod Gradiške, i mnogi drugi. Dva idejna rješenja na kojima je radio osvojila su prvu nagradu javnog natječaja grada Zagreba - idejno rješenje mosta Bundek i idejno rješenje nove zgrade zračne luke Zagreb. 2014. je osvojio prestižnu nagradu KOLOS za izuzetna dostignuća u struci strukovnog smjera konstrukcije za projekt konstrukcije novog putničkog terminala zračne luke Zagreb.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Povijest zaposlenja

2024. Građevinski fakultet u Zagrebu - Redoviti profesor

2018. Građevinski fakultet u Zagrebu - Izvanredni profesor

2013. Građevinski fakultet u Zagrebu - Docent

2011. Građevinski fakultet u Zagrebu – Viši asistent

2004. Građevinski fakultet u Zagrebu – Znanstveni novak

2003. Građevinski fakultet u Zagrebu – Stručni suradnik