Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: 125
Telefon:01/4639 534
Telefon kućni:534
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za konstrukcije
Godina diplomiranja:2003.
Godina magistriranja:2008.
Godina doktoriranja:2010.

Nastava

preddiplomski

diplomski

poslijediplomski doktorski

Životopis

Anđelko Vlašić je rođen 9. prosinca 1979.g. u Zagrebu. Osnovnu školu i matematičku gimnaziju pohađao je u Bjelovaru, gdje je i maturirao 1998.g. Iste godine upisao je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji je diplomirao 5. lipnja 2003.g. na smjeru Konstrukcije. Diplomski rad ''Projekt armiranobetonskog lučnog mosta raspona 432 m'' je izradio iz predmeta Masivni mostovi pod mentorstvom prof.dr.sc. Jure Radića.

Neposredno nakon diplome, u srpnju 2003.g., zaposlio se kao stručni suradnik na Zavodu za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Zagrebu, a u rujnu 2004.g. je u istoj ustanovi stekao status Znanstvenog novaka pod vodstvom prof.dr.sc. Jure Radića na znanstvenom projektu br. 0082219 "Unapređenje nosivih struktura mostova". Od 2007.g. zaposlen je na znanstvenom projektu br. 082-0822977-1497 "Granična stanja i održivost mostova" pod istim vodstvom. Poslijediplomski znanstveni studij za magistra znanosti na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Konstrukcije, upisao je u studenom 2003. godine. 22. travnja 2008.g. je obranio magistarski rad pod nazivom "Kolničke ploče u mostovima" i stekao akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja tehničke znanosti, polje građevinarstva, znanstvena grana nosive konstrukcije. 8. srpnja 2009. odobren mu je rad na disertaciji pod mentorstvom prof.dr.sc. Jure Radića. Disertaciju pod nazivom "Optimizacija mostovskih ortotropnih ploča iz aspekta prometnog djelovanja" uspješno je obranio je 17. prosinca 2010.g. i ispunio sve uvjete za stjecanje doktorata znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane nosive konstrukcije.

U sklopu znanstvenoistraživačkog projekta br. 0082219 Anđelko Vlašić  se je bavio optimizacijom raspona mostova velikih prijelaza, uključujući razvoj računalnih algoritama kao pomagala u odlučivanju pri projektiranju takvih mostova. U sklopu znanstvenoistraživačkog projekta br. 082-0822977-1497 provodi istraživanje sustava kolničkih ploča u mostovima, s osobitim naglaskom na sustave čeličnih ortotropnih ploča za koje je u sklopu svog magistarskog i doktorskog rada izradio dijagrame za proračun prema novim Eurocode shemama prometnog opterećenja. Rezultate svojih istraživanja je objavio u nizu radova te ih predstavio na domaćim i svjetskim skupovima. Jedan od radova je objavljen u inozemnom "Current Contents" časopisu "Steel and Composite Structures". U svibnju 2010.g. je na međunarodnom IABSE-fib simpoziju osvojio glavnu nagradu "The Outstanding Young Engineer Contribution Award" za objavljen i prezentiran znanstveni rad "Closed Rib Orthotropic Deck Plate Design Charts for Special Vehicles from EN 1991-2 Load Model 3".

Od početka svog zaposlenja, Anđelko Vlašić sudjeluje u stručnim poslovima Zavoda za konstrukcije građevinskog fakulteta u Zagrebu. U mnogim projektima sudjeluje kao projektant suradnik. Od nekih važnijih projekata valja spomenuti: izvedbeni projekt novog mosta Jasenovac, idejni projekt novog mosta Ugljen-Pašman, studija rješenja novih nadvožnjaka autocesta, idejni i glavni projekt mosta Mučići, idejno rješenje Jarunskog mosta, idejni i glavni projekt mosta Pelješac, idejni i glavni projekt mosta Trogir, idejni projekt mosta Donja Dubrava, izvedbeni projekt mosta Hreljin, idejno rješenje mosta preko Drave kod Križnice, projekt sanacije željezničkog mosta Mičevac, idejni projekt aerodromske zgrade u Donjecku, idejno rješenje stadiona Lapad, idejno rješenje mosta Sava kod Gradiške, itd. Godine 2005. i 2006. radio je kao pomoćnik glavnog nadzornog inženjera na sanaciji mosta Ivanja Reka i na izgradnji mosta Jankomir.

U svojim stručnim istraživanjima i studijama proučavao je prometne probleme prelaska rijeke Save u gradu Zagrebu i povijest mostogradnje grada Zagreba, te je na tu temu objavio više stručnih radova na domaćim i međunarodnim skupovima. Sudjelovao je u više projekata koji su izrađeni kao rješenja za sudjelovanje u javnim natječajima. Dva takva idejna rješenja, na kojima je radio zajedno sa svojim timom, osvojila su prvu nagradu javnog natječaja grada Zagreba - idejno rješenje mosta Bundek i idejno rješenje nove zgrade zračne luke Zagreb.

Počevši od akademske godine 2003./2004. kontinuirano sudjeluje u obavljanju i unaprjeđenju nastavnog programa iz više kolegija, na više ustanova. U akademskoj godini 2003./2004. sudjeluje u obavljanju i unaprjeđenju nastavnog programa iz predmeta "Betonske konstrukcije 1 i 2" na Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu. U akademskoj godini 2004./2005. uz već navedene predmete kao znanstveni novak drži vježbe i iz predmeta "Mostovi". U akademskoj godini 2005./2006. i 2006./2007. sudjeluje u formiranju nastavnog programa za predmet "Uvod u graditeljstvo". U akademskoj godini 2007./2008. održava vježbe iz predmeta "Masivni mostovi". U akademskoj godini 2008./2009. održava vježbe iz predmeta "Trajnost konstrukcija" i "Mostovi 1". U akademskoj godini 2009./2010. održava vježbe iz predmeta "Konstrukcije", u akademskoj godini 2010./2011. održava vježbe iz predmeta "Visoke građevine", "Mostovi 1", "Trajnost konstrukcija" i "Konstrukcije", a akademskoj godini 2011./2012. uz ove spomenute predmete još održava vježbe iz predmeta "Mostovi 2". Aktivno sudjeluje u pripremanju nastavnih sadržaja i skripta za predavanja i vježbe iz svih ovih navedenih predmeta.

Anđelko Vlašić je također sudjelovao kao član organizacijskog tima na pripremi i provedbi sljedećih skupova:

Međunarodni simpozij, Joint IABSE-fib Conference "Codes in Structural Engineering – Developments and Needs for International Practice", Cavtat, svibanj 2010.

Međunarodni simpozij, 4th CCC Scientific Symposium "Concrete Engeneering in Urban Development", HDGK, fib CRO, IGH, GF, Opatija, listopad 2008.

Međunarodni kolokvij, "Chinese – Croatian Joint Colloquium Long Arch Bridges", Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Fuzhou – Građevinski koledž, Brijuni, srpanj 2007. 

Međunarodni simpozij, fib Symposium ''Concrete structures – stimulators of development'', CEB-fip Croatian Member Group, SECON HDGK, IGH, GF, Cavtat, svibanj 2007.

Međunarodni simpozij, ''Bridges'', SECON HDGK, Cavtat, svibanj 2006.

Međunarodni simpozij, ''Durability and Maintenance of Concrete Structures'', SECON HDGK, Cavtat, rujan 2004. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Nastavne djelatnosti

Zimski semestar: Mostovi 2, Visoke građevine

Ljetni semestar: Mostovi, Konstrukcije

Povijest zaposlenja

2011. Građevinski fakultet u Zagrebu – Viši asistent

2004. Građevinski fakultet u Zagrebu – Znanstveni novak

2003. Građevinski fakultet u Zagrebu – Stručni suradnik