Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
MOSTOVI
Šifra: 209550
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić
prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković
Izvođači: doc. dr. sc. Jelena Bleiziffer - Projektantske vježbe
dr. sc. Dominik Skokandić - Projektantske vježbe
doc. dr. sc. Mladen Srbić - Projektantske vježbe
izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić - Projektantske vježbe

doc. dr. sc. Jelena Bleiziffer - Konstrukcijske vježbe
dr. sc. Dominik Skokandić - Konstrukcijske vježbe
doc. dr. sc. Mladen Srbić - Konstrukcijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Projektantske vježbe 7
Konstrukcijske vježbe 8
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : GRAĐEVNA STATIKA 1
Odslušan : BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1
Odslušan : CESTE

Polaganje predmeta :
Položen : BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
Raspored predavanja i kolokvija u akademskoj godini 2022./2023.

U ljetnom semestru akademske godine 2022./2023. predavanja će se održavati petkom od 09:15 -11:00 sati online pomoću Teams platforme.

Datum Red.br. Predavanje
10.03.2023.
I.
Uvod i Opći podaci
17.03.2023.
II.
Vrste mostova, Temeljni zahtjevi na mostove i Prometni uvjeti
24.03.2023.
III.
Opterećenja mostova
31.03.2023.
IV.
Činitelji pouzdanosti mostova i Elementi dispozicije mostova
07.04.2023.
V.
Nosive strukture u mostovima 1. dio
14.04.2023.
VI.
Nosive strukture u mostovima 2. dio
21.04.2023.

 
I. KOLOKVIJ (predavanja I-V)
28.04.2023. VII. Donji ustroj
05.05.2023.
VIII.
Oprema mostova
12.05.2023.
  IX. 
Elementi oblikovanja
19.05.2023.
X.
Građenje mostova
26.05.2023.
XI.
Održavanje mostova i Mostovi u izvanrednim okolnostima
02.06.2023. XII. Pregled povijesti građenja mostova i Suvremeni mostarski dometi
09.06.2023.
 
II. KOLOKVIJ (predavanja VI-XI)
16.06.2023.
  POPRAVNI KOLOKVIJ (predavanja I-XII)

 


Raspored vježbi u akademskoj godini 2022/2023.

U ljetnom semestru akademske godine 2022./2023. vježbe će se održavati ponedjeljkom prema danom rasporedu grupa.

NAPOMENA: Grupe studenata za vježbe iz mostova se nalaze u repozitoriju i nisu u potpunosti jednake onima
formiranima od referade, tako da se studenti upućuju da provjere kojoj grupi pripadaju.

Tijekom vježbi svaki student izrađuje program - konstrukcijsko rješenje i proračun armiranobetonskog mosta.
Ocjena iz vježbi utvrđuje se na temelju uspješnosti u rješavanju programa.
Pozitivno ocijenjen program je uvjet za drugi potpis.
Studenti su obavezni prisustvovati svim vježbama.

IZVEDBENI PLAN VJEŽBI
Datum
Sadržaj
Tip vježbi
06.03.2023.
Upoznavanje s programom, dispozicija i poprečni presjeci
projektantske
13.03.2023. Oblikovanje poprečnog presjeka i uzdužnog rasporeda
Podjela programa
projektantske
20.03.2023.
Donji ustroj - upornjak, stupovi i ležajevi
projektantske
27.03.2023.
Dispozicija - crtanje i pregled
konstrukcijske
03.04.2023.
Oprema mosta i detalji
projektantske
10.04.2023.
Crtanje i pregled dispozicije
konstrukcijske
17.04.2023.
Crtanje i pregled dispozicije
Predaja dispozicije
konstrukcijske
24.04.2023.
Analiza opterećenja i poprečna razdioba
projektantske
01.05.2023.
Statički proračun
projektantske
08.05.2023.
Pregled analize opterećenja
konstrukcijske
15.05.2023.
Pregled statičkog proračuna
konstrukcijske
22.05.2023.
Dimenzioniranje i izrada armaturnih nacrta
projektantske
29.05.2023.
Pregled i predaja analize opterećenja, statičkog proračuna i dimenzioniranja
Predaja analize opterećenja i statičkog proračuna
konstrukcijske
05.06.2023. Pregled i predaja dimenzioniranja   konstrukcijske
12.06.2023.
Pregled, obrana, i ocjena cjelokupnog programa
konstrukcijske
Krajnji rok za predaju i obranu dovršenih programa: petak 16.06.2023.

 


Uvjeti za drugi potpis i oslobođenje od ispita

Za stjecanje prava na drugi potpis potrebno je postići minimalno 25% uspješnosti na oba kolokvija,
uz predan i pozitivno ocijenjen program, prisustvo na vježbama (100%) i prisustvo na predavanjima (75%).
Za oslobađanje od polaganja pismenog dijela ispita potrebno je postići minimalno 60% uspješnosti na oba kolokvija,
uz predan i pozitivno ocijenjen program.
Za oslobađanje od polaganja čitavog ispita potrebno je postići minimalno 70% uspješnosti na oba kolokvija,
uz predan i pozitivno ocijenjen program.
Popravnom kolokviju mogu pristupiti samo studenti koji su pozitivno ocijenjeni na barem jednom kolokviju.
Na popravnom kolokviju piše se gradivo cijelog kolegija.
Ukupna ocjena se formira iz ocjene kolokvija i ocjene vježbi.
 


Raspored konzultacija u akademskoj godini 2021./2022.

U ljetnom semestru akademske godine 2021./2022. konzultacije će se održavati prema slijedećem rasporedu:

Grupa
Vrijeme
Predavaonica
Asistent
A i G
 
soba 127
Dominik Skokandić
B, D i E
 
soba 128
Mladen Srbić
D
ponedjeljak, 10-11h
soba 126
doc.dr.sc. Jelena Bleiziffer
F i G
ponedjeljak, 10-11h soba 125 izv.prof.dr.sc. Anđelko Vlašić

Demonstrature iz Mostova

Demonstrature iz mostova se održavaju  prema rasporedu:

Demonstrator Lucijano Bajić: ponedjeljak 16-17h, dvorana P3 Sv. Duh

Pitanja se demonstratoru mogu postavljati i putem Microsoft Teams platforme. 

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja