Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
MOSTOVI
Šifra: 209550
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić
prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković
Izvođači: doc. dr. sc. Jelena Bleiziffer - Projektantske vježbe
dr. sc. Dominik Skokandić - Projektantske vježbe
dr. sc. Mladen Srbić - Projektantske vježbe
izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić - Projektantske vježbe

doc. dr. sc. Jelena Bleiziffer - Konstrukcijske vježbe
dr. sc. Dominik Skokandić - Konstrukcijske vježbe
dr. sc. Mladen Srbić - Konstrukcijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Projektantske vježbe 7
Konstrukcijske vježbe 8
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : GRAĐEVNA STATIKA 1
Odslušan : BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1
Odslušan : CESTE
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
Raspored predavanja i kolokvija u akademskoj godini 2021./2022.

U ljetnom semestru akademske godine 2021./2022. predavanja će se održavati ponedjeljkom od 14:15 -16:00 sati u Velikoj Predavaonici.

Datum Red.br. Predavanje
28.02.2022.
I.
Uvod i Opći podaci
07.03.2022.
II.
Vrste mostova, Temeljni zahtjevi na mostove i Prometni uvjeti
14.03.2022.
III.
Opterećenja mostova
21.03.2022.
IV.
Činitelji pouzdanosti mostova i Elementi dispozicije mostova
28.03.2022.
V.
Nosive strukture u mostovima 1. dio
04.04.2022.
VI.
Nosive strukture u mostovima 2. dio
11.04.2022.
VII.
Donji ustroj 
I. KOLOKVIJ (predavanja I-V)
25.04.2022.
VIII.
Oprema mostova
02.05.2022.
  IX. 
Elementi oblikovanja
09.05.2022.
X.
Građenje mostova
16.05.2022.
XI.
Održavanje mostova i Mostovi u izvanrednim okolnostima
20.05.2022.   II. KOLOKVIJ (predavanja VI-XI)
23.05.2022.
XII.  
Pregled povijesti građenja mostova i Suvremeni mostarski dometi
06.06.2022.
  POPRAVNI KOLOKVIJ (predavanja I-XII)

 


Raspored vježbi u akademskoj godini 2021/2022.

U ljetnom semestru akademske godine 2021./2022. vježbe će se održavati četvrtkom prema danom rasporedu grupa.

NAPOMENA: Grupe studenata za vježbe iz mostova se nalaze u repozitoriju i nisu u potpunosti jednake onima
formiranima od referade, tako da se studenti upućuju da provjere kojoj grupi pripadaju.

Tijekom vježbi svaki student izrađuje program - konstrukcijsko rješenje i proračun armiranobetonskog mosta.
Ocjena iz vježbi utvrđuje se na temelju uspješnosti u rješavanju programa.
Pozitivno ocijenjen program je uvjet za drugi potpis.
Studenti su obavezni prisustvovati svim vježbama.

IZVEDBENI PLAN VJEŽBI
Datum
Sadržaj
Tip vježbi
03.03.2022.
Upoznavanje s programom, dispozicija i poprečni presjeci
projektantske
10.03.2022. Oblikovanje poprečnog presjeka i uzdužnog rasporeda
Podjela programa
projektantske
17.03.2022.
Donji ustroj - upornjak, stupovi i ležajevi
projektantske
24.03.2022.
Dispozicija - crtanje i pregled
konstrukcijske
31.03.2022.
Oprema mosta i detalji
projektantske
07.04.2022.
Crtanje i pregled dispozicije
konstrukcijske
14.04.2022.
Crtanje i pregled dispozicije
Predaja dispozicije
konstrukcijske
21.04.2022.
Analiza opterećenja i poprečna razdioba
projektantske
28.04.2022.
Statički proračun
projektantske
05.05.2022.
Pregled analize opterećenja
konstrukcijske
12.05.2022.
Pregled statičkog proračuna
konstrukcijske
19.05.2022.
Dimenzioniranje i izrada armaturnih nacrta
projektantske
26.05.2022.
Pregled i predaja analize opterećenja, statičkog proračuna i dimenzioniranja
Predaja analize opterećenja i statičkog proračuna
konstrukcijske
02.06.2022. Pregled i predaja dimenzioniranja   konstrukcijske
09.06.2022.
Pregled, obrana, i ocjena cjelokupnog programa
konstrukcijske
Krajnji rok za predaju i obranu dovršenih programa: petak 09.06.2022.

 


Uvjeti za drugi potpis i oslobođenje od ispita

Za stjecanje prava na drugi potpis potrebno je postići minimalno 25% uspješnosti na oba kolokvija,
uz predan i pozitivno ocijenjen program, prisustvo na vježbama (100%) i prisustvo na predavanjima (75%).
Za oslobađanje od polaganja pismenog dijela ispita potrebno je postići minimalno 60% uspješnosti na oba kolokvija,
uz predan i pozitivno ocijenjen program.
Za oslobađanje od polaganja čitavog ispita potrebno je postići minimalno 70% uspješnosti na oba kolokvija,
uz predan i pozitivno ocijenjen program.
Popravnom kolokviju mogu pristupiti samo studenti koji su pozitivno ocijenjeni na barem jednom kolokviju.
Na popravnom kolokviju piše se gradivo cijelog kolegija.
Ukupna ocjena se formira iz ocjene kolokvija i ocjene vježbi.
 


Raspored konzultacija u akademskoj godini 2021./2022.

U ljetnom semestru akademske godine 2021./2022. konzultacije će se održavati prema slijedećem rasporedu:

Grupa
Vrijeme
Predavaonica
Asistent
A i G
 
soba 127
Dominik Skokandić
B, D i E
 
soba 128
Mladen Srbić
D
ponedjeljak, 10-11h
soba 126
doc.dr.sc. Jelena Bleiziffer
F i G
ponedjeljak, 10-11h soba 125 izv.prof.dr.sc. Anđelko Vlašić

Demonstrature iz Mostova

Demonstrature iz mostova se održavaju  prema rasporedu:

Demonstrator Luka Čičak:

ponedjeljak 10-11h, učionica 121
petak 14-15h, učionica C6


Obavijesti
Prijava i polaganje ispita
Autor: Anđelko Vlašić

Iako je to i ranije rečeno, ponavljaju se pravila za prijavu i polaganje ispita za studente koji su kolokvirali:

1. Studenti koji su kolokvijima oslobođeni od pismenog ispita i moraju ići samo na usmeni, mogu to pravo iskoristiti samo jednom na ispitnim rokovima koji se održavaju u lipnju i srpnju. Ispit moraju prijaviti, a u naknadnim obavijestima će pisati kada se održava usmeni ispit. Obično je to u vrijeme pismenog ispita.

2. Studenti koji su kolokvirali i oslobođeni su u potpunosti od ispita, moraju prijaviti ispit kako bi im se stečena ocjena upisala u ISVU sustav. Konačna ocjena se određuje prema ocjeni iz kolokvija i ocjeni iz vježbi, na način da ocjena iz vježbi može povećati ili smanjiti ocjenu iz kolokvija za najviše 1. 

3. Studenti koji su kolokvirali (samo usmeni ili i pismeni i usmeni), a nisu zadovoljni rezultatom, i ne žele da im se ocjena nakon prijave ispita upiše u ISVU, ili ne žele ići na usmeni ispit, moraju neposredno nakon prijave ispita poslati meni email da odbijaju ocjenu ili usmeni koji su stečeni kolokvijom, i da izlaze na pismeni ispit. 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja