Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku
prof. dr. sc. Anita Cerić
Zvanje:redoviti profesor u trajnom zvanju
Lokacija: 203
Telefon:01/4639 429
Telefon kućni:429
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

Nastava

preddiplomski

diplomski

poslijediplomski doktorski

Životopis

Anita Cerić - redovita profesorica i znanstveni savjetnik u Zavodu za organizaciju i ekonomiku građenja. Diplomirala je 1994. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na konstruktorskom usmjerenju. Na istom fakultetu 1999. godine stječe titulu i magistra znanosti na usmjerenju organizacija i ekonomika građenja. Doktorsku radnju obranila je 2003. godine na School of Construction and Property Management at the University of Salford, Velika Britanija.  Diploma je nostrificirana 2004. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Diplome „Site Investigations“, 1997. godine i „Design-Build-Contracting“, 1999. godine dobiva od Florida State University i American Society of Civil Engineers. Od 1995. godine do danas zaposlena je na Građevinskom fakultetu u Zavodu za organizaciju i ekonomiku građenja. Područja znanstvenog interesa su: upravljanje rizicima u građevinskim projektima, upravljanje ljudskim potencijalima, te održavanjem i gospodarenjem objektima. Objavila je oko stotinu članaka u znanstvenim i stručnim časopisima i konferencijama. Član je uredničkog kolegija četiri međunarodna časopisa. Član je udruženja: W55 Working Commission on Building Economics and W65 Working Commission on Construction Management of the International Building Council (CIB); International Project Management Association (IPMA); Engineering Project Organizations Society (EPOS); and Project Management Institute (PMI). Trenutačno obnaša funkciju Prodekanice za međunarodne odnose i suradnju Građevinskog fakuleta, voditeljica je  doktorskog studija usmjerenja organizacija građenja, te voditelj  Informatičkog laboratorija u istom Zavodu.

 

Short Bio

Anita Ceric is a Full Professor at the Department of Construction Management and Economics at the Faculty of Civil Engineering at the University of Zagreb.  She graduated from the University of Zagreb with a B.Sc. in Civil Engineering in 1994. She was awarded her M.Sc. in Civil Engineering at the same University in 1999. In 2003 she received her Ph.D. from the School of Construction and Property Management at the University of Salford, United Kingdom. She holds two diplomas from the American Society of Civil Engineering (ASCE): Site Investigations (1997) and Design-Build Contracting (1999). Since 1995 she has been working at the Department of Construction Management and Economics, Faculty of Civil Engineering, at the University of Zagreb. She has published about 100 papers in journals and conference proceedings in the field of construction management.  Her research interests are in risk management, human resource management, and maintenance management.  She is a member of editorial boards of four international journals.  She is a member of W55 Working Commission on Building Economics and W65 Working Commission on Construction Management of the International Building Council (CIB); International Project Management Association (IPMA); Engineering Project Organizations Society (EPOS); and Project Management Institute (PMI).  Currently, she is the Vice-Dean for International Collaboration at the Faculty of Civil Engineering at the University of Zagreb.  Also, she is serving as the Head of the Laboratory of Information Technology at the Department of Construction Management and Economics of the same Faculty.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Interview about the book entitled "Trust in Construction Projects" (Routledge, 2016):

https://www.routledge.com/buildingconstruction/posts/9280