Izbornik predmeta
METODE ISTRAŽIVAČKOG RADA
Šifra: 21822
ECTS: 1.5
Nositelji: prof. dr. sc. Anita Cerić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
?Predavanja:
1. Prikupljanje, proučavanje i sistematizacija literarne građe [2]
2. Pojam, vrste i provjeravanje hipoteza [1]
3. Svrha, pojam i elementi seminarskih radova, kritičkih prikaza i eseja [2]
4. Prikupljanje podataka [1]
5. Analiza podataka [1]
6. Metodologija istraživačkog rada [2]
7. Metode istraživačkog rada: Pojašnjene pojmova kvanititativne i kvalitativne metode.
8. Metoda modeliranja. Statističke metode. Eksperimentalna metoda. Teorija sustava kao metoda. Metoda studija slučaja. Metoda promatranja. Metoda anketiranja i intervjuiranja. [3]
9. Načini prikaza rezultata istraživanja i osnove prezentacijskih vještina [2]
10. Navođenje literature [1]

Seminari:
Izrada seminarskog rada obvezna je za sve studente
Literatura:
  1. Zelenika, R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Rijeka: Ekonomski fakultet Sveučiliša u Rijeci, 1999.
Preporučena literatura:
  1. Fellows, R.; Liu, A.: Research Methods for Construction. Oxford: The Blackwell Science, 1997.
  2. Holt, D.G.: A guide to successuful dissertation study for students of the built environment. Wolverhampton: University of Wolverhampton, 1997.
  3. Yin, R. K.: Case study reserach, design and methods: SAGE Publications, 1994.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Geotehnika
Obavezni predmet - Redovni smjer - Hidrotehnika
Obavezni predmet - Redovni smjer - Konstrukcije
Obavezni predmet - Redovni smjer - Materijali
Obavezni predmet - Redovni smjer - Organizacija građenja
Obavezni predmet - Redovni smjer - Teorija i modeliranje konstrukcija

3. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Prometnice
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja