Obavijest o radu studentske referade
Autor: Miroslav Madžarac

Za vrijeme održavanja nastave na daljinu sva komunikacija s referadom za preddiplomski i diplomski studij će se odvijati putem e-pošte ili telefonom za vrijeme redovnog radnog vremena (referada@grad.hr; 01/4639 216; 01/4639 431).

Komunikacija s referadom za poslijediplomski studij će se odvijati isključivo  putem e-pošte (dolores.validzic@grad.unizg.hr)

Svi zahtjevi nastojat će se riješiti elektroničkim putem, a osobni dolazak biti će moguć iznimno samo uz prethodnu najavu i dogovor sa djelatnicima referade.

Popis obavijesti