Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upute studentima i nastavnicima za...
Autor: Miroslav Madžarac

Sukladno uputama Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo studentima se na ulazu u zgradu Fakulteta mjeri temperatura te se o tome vodi evidencija. Kako bi se tijekom ljetnog ispitnog razdoblja izbjeglo stvaranje gužve prilikom ulaska u zgradu Fakulteta studenti su dužni doći na Fakultet prema rasporedu u tablici. Studenti ulaze u zgradu isključivo na glavni ulaz, a ukoliko im nije izmjerena temperatura i nisu evidentirani prilikom ulaska u zgradu neće moći pristupiti ispitu.

Prezimena koja započinju slovima

Parni datumi

Neparni datumi

A-K

10 - 25 minuta prije ispita

25 - 40 minuta prije ispita

L-Ž

25 – 40 minuta prije ispita

10 - 25 minuta prije ispita

 

Predmetni nastavnici/asistenti na dan održavanja ispita najkasnije 60 minuta prije početka ispita dostavljaju ispitnu listu na pult za mjerenje temperature koji se nalazi na glavnom ulazu u zgradu. Na ispitnoj listi potrebno je jasno naznačiti vrijeme početka ispita i dvoranu u kojoj se ispit održava, a u slučaju da se ispit održava u više dvorana i razmještaj studenata po dvoranama. Za mjerenje temperature zaduženi su djelatnici zajedničkih službi koji neposredno prije početka ispita listu dostavljaju nastavnicima/asistentima u dvoranu(e) u kojoj se ispit održava.

Kako će se dio ispita u ljetnom ispitnom razdoblju održavati na daljinu, studenti koji nemaju osigurane tehničke uvjete za sudjelovanje na ispitima na daljinu dužni su se javiti predmetnim nastavnicima najkasnije 3 dana prije ispita, a oni će im u suradnji s referadom osigurati potrebnu opremu u jednoj od kompjuterskih učionica na Fakultetu.

Dvorane koje su u inicijalnom planu ispitnih rokova bile predviđene za ispite koji će se održavati na daljinu stavljene su na raspolaganje ispitima koji se održavaju u klupama. Iz tog razloga napravljena je dopuna planova ispitnih rokova za preddiplomski i diplomski studij, a dopunjeni dokumenti nalaze se u prilogu.

U svim dvoranama raspored klupa i sjedećih mjesta je prilagođen na način da se osigura održavanje razmaka od 1,5 m te će se sve dvorane u pauzama između ispita čistiti. Studenti i nastavnici dužni su se  pridržavati Preporuka za održavanje nastave na Građevinskom fakultetu nakon 21. svibnja 2020 i Preporuka za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima s obzirom na epidemiju COVID-19 Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo od 20. svibnja 2020.

Svim studentima želimo puno uspjeha tijekom ljetnih ispitnih rokova!

PRILOZI:
Ljetni ispitni rokovi - dopuna dvorana ak. god. 2019./2020. - PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Ljetni ispitni rokovi - dopuna dvorana ak. god. 2019./2020. - DIPLOMSKI STUDIJ
Primjer ispunjene ispitne liste za evidenciju mjerenja temperature
Kapacitet dvorana uz održavanje razmaka od 1,5 m

Popis obavijesti