Stručna djelatnost
Stručni rad fakulteta obavlja se po zavodima: