Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Stručna praksa na Građevinskom fakultetu – GRASP

OPIS PROJEKTA:

Iako Građevinski fakultet i danas provodi određene aktivnosti vezane uz stručnu praksu želja nam je praktična znanja studenata dići na višu razinu i osigurati studentima praktična znanja i vještine u skladu sa zahtjevima tržišta rada.
 
Kroz projekt GRASP planira se razvoj novih modela provedbe stručne prakse na Građevinskom fakultetu - uvođenjem izbornih predmeta Preddiplomska stručna praksa i Diplomska stručna praksa u trajanju od 20 radnih dana. Uvođenjem novih izbornih predmeta, čiji će sadržaj biti definiran u suradnji s poslodavcima i uvažavajući potrebe tržišta rada, unaprijedilo bi se postojeće stanje i omogućilo stjecanje praktičnih vještina studentima Građevinskog fakulteta. Suradnja Građevinskog fakulteta s poslodavcima rezultirat će zajedničkim inovativnim aktivnostima te omogućiti poslodavcima revidiranje vlastitih znanja kroz sustav mentorstva.

Projektom GRASP predviđa se uspostavljanje sustava karijernog savjetovanja studenata kroz službu Centar karijera. Kroz usluge Centra karijera studenti će sudjelovati na radionicama povezanim s razvojem transverzalnih kompetencija i digitalnih vještina, kao i u programu učenja uz radno iskustvo, što će značajno utjecati na razvoj njihovih praktičnih vještina i zapošljivost. Povezivanje studenata Građevinskog fakulteta sa potencijalnim poslodavcima i/ili mentorima planira se ostvariti kroz organizaciju sajma poslova GRADify i provedba case-study natjecanja iGRA.
 
Pozitivni utjecaji rezultata projekta su poboljšanje postojećih studijskih programa, unaprjeđenje ključnih vještina osoblja za učenje kroz rad te opremljene vježbaonice za razvoj digitalnih i stručnih vještina. Uključivanje krajnjih korisnika rezultata projekta GRASP (poslodavaca i drugih institucija na tržištu rada) pomoći će usklađivanju studijskih programa s potrebama tržišta i poticati zapošljivost diplomanata, što će se pozitivno odraziti na sve ciljne skupine projekta: studente preddiplomskog i diplomskog studija, poslodavce te nastavne i nenastavne djelatnike Građevinskog fakulteta.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA GRASP

CILJEVI PROJEKTA:

  1. Unaprjeđenje studijskog programa razvojem modela stručne prakse i jačanjem kompetencija osoblja Građevinskog fakulteta za organizaciju i provedbu učenja kroz rad te priprema studenata za uključivanje u stručnu praksu.
  2. Omogućavanje stjecanja radnih vještina studenata kroz provedbu stručne prakse.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

  1. Studijski program koji priprema studente za uključivanje u stručnu praksu.
  2. Izrađen sustav usluga za razvoj praktičnih vještina i olakšavanje studentima Građevinskog fakulteta ulazak na tržište rada te uključivanje u redovne radne procese.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI FINANCIRA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA: 3.771.890,90 kn 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: ožujak 2020. – veljača 2023.

KONTAKT: izv. prof. dr. sc. Domagoj Damjanović, dipl. ing. građ.

Poveznice na relevantne internetske stranice:
Strukturni fondovi 
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.