Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Koordinator za podršku studentima

Koordinatorica za podršku studentima i za studente s invaliditetom je doc. dr. sc. Josipa Domitrović iz Zavoda za prometnice (soba D410; tel: 01/4639 118; e-mail: josipa.domitrovic@grad.unizg.hr).

Podrška studentima pruža se u sljedećim područjima:

  • Psihološko savjetovanje
  • Akademsko savjetovanje i razvoj akademskih vještina
  • Karijerno savjetovanje, usmjeravanje i informiranje
  • Studentske prakse
  • Potpora studentima s invaliditetom

Studentima s invaliditetom smatraju se studenti s oštećenjem vida i sluha, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, specifičnim teškoćama učenja (disleksija i ADHD) te studenti s psihičkim bolestima i poremećajima. Svrstavajući ove studente u skupinu studenata s invaliditetom nikako nije namjera stigmatizirati ih ili etiketirati, nego ukazati na potrebu prilagodbe akademskih sadržaja njihovim mogućnostima.

Za bilo koji od gore navedenih vidova podrške studentima, studente potičemo da se obrate koordinatorici. Ukoliko pojedini student/ica želi zadržati svoju anonimnost, ona je zajamčena.

Također obavještavamo da se na Sveučilištu u Zagrebu održava kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“, koji studenti mogu upisati (obavijest o upisu može se dobiti u studentskoj referadi), na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija. Uvjet za upis kolegija je poznavanje studenta/ice s invaliditetom kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student/ica koji upisuje kolegij bude student/ica asistent/ica („par“). Potrebno je da „par“ bude s istog studijskog programa i s iste studijske godine.

Pri Sveučilištu u Zagrebu djeluje Centar za savjetovanje i podršku studentima - CSPS na čijim mrežnim stranicama možete dobiti informacije o uslugama i aktivnostima koje Centar pruža.

Letak CSPS-a možete pogledati ovdje.