Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Doc.dr.sc. Danijela Jurić-Kaćunić

Doc.dr.sc. Danijela Jurić-Kaćunić, na prijedlog razreda građevinarstva i geodezije Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, dobila je nagradu HATZ-a mladom znanstveniku „Vera Johanides“ za 2013. godinu. Nagrada se dodjeljuje znanstveniku koji na dan objave Natječaja još nije navršio 35 godina i ima obranjen doktorat znanosti, a koji je u proteklih pet godina ostvario zamjetan osobni znanstveni ili stručni napredak ili postigao zapaženi doprinos u području koje istražuje.

Ovo je veliko priznanje za doc.dr.sc. Danijelu Jurić-Kaćunić ali i za Građevinski fakultet u Zagrebu, jer je ovo prva takva nagrada koju je dobio odnosno dobila jedna naša znanstvenica.

Dr.sc. Danijela Jurić-Kaćunić, dipl.ing.građ. završila je Građevinski fakultet u Zagrebu 2004. godine. Poslijediplomski doktorski studij, smjer geotehnika na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, upisala je 2006. godine, a doktorirala je 2009. godine na temu “Krutost karbonatnih stijena u kršu Hrvatske”. U znanstveno-nastavno zvanje docent u Zavodu za geotehniku na Građevinskom fakultetu u Zagrebu izabrana je 2010. godine. U znanstveno zvanje znanstveni suradnik izabrana je 2010., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik 2011., a 2013. je izabrana u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik.

Kao nastavnica sudjeluje u izvođenju niza kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju na Građevinskom fakultetu u Zagrebu kao što su Geotehničko inženjerstvo, Geotehnički laboratorij, Terenska ispitivanja i opažanja, Ojačanje tla i stijena i Troosna ispitivanja. Voditeljica je geotehničkog laboratorija na Građevinskom fakultetu u Zagrebu.

U svom dosadašnjem radu objavila je 37 znanstvenih radova od čega su 11 znanstvenih radova objavljeni u časopisima koji su navedeni u SCI-Expanded bazi podataka, 18 znanstvenih radova na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima sa međunarodnom recenzijom, 6 znanstvenih radova na domaćim znanstvenim skupovima sa domaćom recenzijom, 2 pozvana predavanja na međunarodnim skupovima i 2 poglavlja u knjizi. Urednica je i jednog zbornika radova iz domene podzemnog inženjerstva.

Sudjelovala je u organizaciji dva znanstveno-stručna simpozija, a u sklopu međunarodne suradnje Centra za istraživanje plitkih geotermalnih resursa Zavoda za geotehniku Građevinskog fakulteta u Zagrebu organizirala je, u suradnji sa Geotermalnim centrom u Bochumu, međunarodni okrugli stol na temu “Research of Shallow Geothermal Resources”. Sudjelovala je kao suradnik na dva nacionalna projekta, a trenutačno sudjeluje i na tri međunarodna COST projekta – "TU1202 Impact of climate change on engineered slopes for infrastructure", "TU1206 SUB-URBAN - A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities" i "TU1208 Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar".

Od 2012. je voditeljica tehnologijsko istraživačko-razvojnog projekta pod nazivom "UNIS – Uređaj za nerazorno ispitivanje sidara". Potrebu za razvijanjem nove metodologije za nerazorno ispitivanje sidara kao najvažnijih elemenata ojačanja stijenske mase je prepoznao Poslovno-inovacijski centar Hrvatske (BICRO) u okviru programa Programa provjere inovativnog koncepta za znanstvenike i istraživače, PoC PUBLIC. Istraživanje je doprinijelo jačanju veze znanosti i gospodarstva, s obzirom da su mnoge građevinske tvrtke pokazale svoj interes za implementaciju nove metodologije u geotehničku praksu, kao i spremnost za investiranje u daljnja istraživanja. U cilju daljnjeg ojačanja veza s privredom, suorganizirala je i znanstveno-stručnu tribinu pod nazivom "Sprega znanosti i gospodarstva na Građevinskom fakultetu u Zagrebu".

Dr. Jurić-Kaćunić je sudjelovala i u nizu stručnih projekata od početka rada u Zavodu za geotehniku od kojih su značajniji: geotehnički istražni radovi za elektranu na drvenu sječku u Koprivničkom Ivancu, geotehnički istražni radovi za pročišćivač otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese, geotehnička mjerenja i opažanja na državnoj cesti D-8, dionica Stobreč-Dugi Rat-Omiš, ispitivanje krutosti tla na sportskoj dvorani u Skradinu, projekt temeljenja za poslovnu građevinu – trgovački centar Roses Fashion Outlet Centar u Sv.Križu Začretje, geotehnički projekt trase i objekata na državnoj cesti D-301 Novigrad-Ponte-Porton, projekt temeljenja za naselje Sopnica-Jelkovec u Sesvetama, projekt temeljenja za višestambenu poslovnu građevinu u Ivanić gradu, projekt poboljšanja tla za stambeno poslovni objekt u Pločama, projekt temeljenja za poslovno proizvodnu građevinu u Sv. Nedelji i projekt zaštite građevne jame za stambeno-poslovnu građevinu u Zagrebačkoj ulici u Varaždinu. Neki projekti u kojima je sudjelovala u okviru svog stručnog rada, kao npr. sanacija kaverne u tunelu Vrata na autocesti Rijeka-Zagreb, predstavljaju inovativna rješenja u području podzemne gradnje.

Tajnica je Hrvatske udruga za podzemnu gradnju (HUPG) i članica Hrvatskog geotehničkog društva (HGD), Hrvatske udruge diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMCA-FA), International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE),  International Society for Rock Mechanics (ISRM) i American Rock Mechanics Association (ARMA).