Izbornik predmeta
BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2
Šifra: 21787
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Kišiček
Izvođači: Ivan Hafner , mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe
Tvrtko Renić , mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe

Ivan Hafner , mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
Tvrtko Renić , mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 6
Konstrukcijske vježbe 24
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Kratko osvježenje gradiva koje se tiče zidanih konstrukcija iz predmeta preddiplomskog studija Betonske i zidane konstrukcije 1. Konstruktivne pojedinosti ziđa (početak) [2]
2. Vrste zidova, debljine i veze. Pojedinosti armiranja. Povezivanje zidova. Niše i zidni kanali. Toplinski i dugotrajni pomaci. Zidovi u tlu. Proračunski primjeri. Zidanje. Materijali i njihovo skladištenje. Priprema morta i betona za ispunu. Zidanje ziđa i betoniranje ispune. Zaštita novoizvedenog ziđa. Dopuštena odstupanja od projektiranih vrijednosti. Kategorije kontrole zidanja. Ostale konstrukcijske mjere pri zidanju. Učvršćenje opreme na ziđe [2]
3. Zidane građevine u seizmičkim područjima. Materijali i zidni vez. Pravila izvedbe. Posebna pravila za jednostavne građevine [2]
4. Zidane građevine u seizmičkim područjima (nastavak). Proračunski modeli. Proračunski primjeri. Jednostavna pravila proračuna zidanih zgrada [2]
5. Pravila za seizmička područja. Stabilnost i robustnost. Opterećenja, čvrstoće i ograničenje dimenzija. Debljina zidova. Pravila za ukrućujuće zidove, zidne stupce i dimnjake. Zidovi izloženi uglavnom opterećenju vjetra. Nenosivi unutarnji zidovi. Zidni kanali i niše. Vanjski zidovi jedno-etažnih kuća i prigradnji. Pojednostavnjeni proračunski postupci i jednostavna pravila za zidane zgrade. Proračunski primjeri. Ojačanje ziđa. Građevine oštećene potresom [2]
6. Graditeljska baština. Povezanost elemenata zidane konstrukcije. Istražni radovi. Ojačanje zidanih građevina. Proračunski primjeri [2]
7. Upoznavanje s novim europskim normama niza EN 1996 i niza EN 1998 (koji se tiču zidanih konstrukcija). Zidane konstrukcije opterećene požarnim djelovanjem [2]
(1. kolokvij: Zidane konstrukcije ? nosivost ziđa na sile potresa)
8. Kratko osvježenje gradiva koje se tiče betonskih konstrukcija iz predmeta preddiplomskog studija Betonske i zidane konstrukcije 1. Spoj ploče i grede. Grede promjenljive visine. Granična stanja uporabljivosti. Puzanje i skupljanje betona [2]
9. Progibi ploča i greda. Proračun progiba po EC2 [2]
10. Pukotine. Minimalna armatura ploča i greda za ograničenje pukotina. Proračun pukotina po EC2 [2]
11. Proboj. Torzija armirano betonskih presjeka. Zidni Nosači [2]
(2. kolokvij: Betonske konstrukcije ? proračun pukotina i progiba armiranobetonske ploče ili grede)
12. Vitki stupovi. Elementi opterećeni uzdužnom silom i momentom savijanja. Jackson&Moreland-ovi dijagrami za određivanje duljine izvijanja. Temelji. Ukratko: Sanacije i ojačanja [2]
13. Upoznavanje s novim europskim normama niza EN 1992 i niza EN 1998 (koji se tiču betonskih konstrukcija) [2]

Vježbe:
1. Upoznavanje s programom vježbi, zadatkom i načinom njegove izrade. Definiranje nosive konstrukcije predmetne građevine i analiza utjecaja na konstrukciju te označavanje predmetnih pozicija koje je potrebno izračunati (auditorne) [2]
2. Proračun Fert stropa te armiranobetonske grede krovišta (auditorne) [2]
3. Proračun stubišta s razradom načina armiranja (auditorne) [2]
4. (konstrukcijske) [2]
5. Proračun armiranobetonske ploče karakterističnog kata, nosive u dva smjera. Modeliranje ploče pomoću računalnih programa. Razrada detalja armiranja stropova i spoja sa serklažima (auditorne) [2]
6. Proračun greda na stropu karakterističnog kata (auditorne) [2]
7. (konstrukcijske) [2]
8. Proračun ziđa na vertikalno opterećenje i horizontalno opterećenje uslijed pritiska vjetra okomito na zid (auditorne) [2]
9. Uvod u seizmičku analizu građevine. Seizmička analiza građevine i proračun mjerodavnih seizmičkih utjecaja na odabrano ziđe za različite tipove ziđa (omeđeno i armirano) (auditorne) [2]
10. (konstrukcijske) [2]
11. Proračun otpornosti ziđa za horizontalna djelovanja u ravnini zida (seizmičke sile) (auditorne) [2]
12. (konstrukcijske) [2]
13. Proračun ziđa podruma na vertikalno i horizontalno opterećenje, te proračun temelja (auditorne) [2]
14. (konstrukcijske) [4]
Literatura:
 1. Sorić, Z., Kišiček, T.: "BETONSKE KONSTRUKCIJE 2, Projektiranje betonskih konstrukcija prema europskim normama EN", skripta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012.
 2. Sorić, Z., Kišiček, T., Galić, J.: "Betonske i zidane konstrukcije 2 - Betonske konstrukcije prema EC2 - 2. dio ", skripta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 308 str., Zagreb, 2009., 2010., 2011.
 3. Sorić, Z.: BETONSKE KONSTRUKCIJE 1, Betonske konstrukcije prema Europskoj prednormi (HRN ENV 1992-1-1), 220 str., Zagreb 2010.
 4. Sorić, Z., Kišiček, T.: "BETONSKE KONSTRUKCIJE 1, Projektiranje betonskih konstrukcija prema europskim normama EN", 324 str., Zagreb 2010., 2011.
 5. Sorić, Z.: "Zidane konstrukcije I ", (drugo, prošireno izdanje). Zagreb, travanj 2004.
 6. Sorić, Z.: "Betonske i zidane konstrukcije 2 - Zidane konstrukcije ", skripta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2008., 2009., 2010. ili 2011.
 7. Sorić, Z.: "Betonske i zidane konstrukcije 1 - Zidane konstrukcije ", skripta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2008., 2009., 2010. ili 2011.
 8. Sorić, Z.: "Zidane konstrukcije, 11. poglavlje - Projektiranje zidanih konstrukcija prema europskim normama EN", 177 str., Zagreb 2009., 2010., 2011.
 9. Predavanja i vježbe
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Konstrukcije
Obavezni predmet - Redovni smjer - Materijali
Termini konzultacija:
 • Ivan Hafner mag. ing. aedif.:

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1     

  ČETVRTAK 09:00-11:00

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2     

  SRIJEDA 10:00-12:00

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 3     

  PETAK 10:00-12:00

  MONTAŽNE ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE   

  ČETVRTAK 10:00-12:00

  Lokacija: D210
 • Tvrtko Renić mag. ing. aedif.:

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1                    četvrtak   09:00-11:00

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2                    srijeda     10:00-12:00

  BETONSKE KONSTRUKCIJE 3                                  petak      10:00-12:00

  Lokacija: D210
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja