Izbornik predmeta
GEODEZIJA
Šifra: 93370
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Đuro Barković
izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski - Terenske vježbe

izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski - Projektantske vježbe

prof. dr. sc. Đuro Barković - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 10
Projektantske vježbe 10
Terenske vježbe 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Oblik i veličina Zemlje i njezino preslikavanje na karte i planove [2]
2. Geodetski instrumenti. Osnovna geodetska mjerenja: duljina, kutova i visinskih razlika [2]
3. Osnove teorije pogrešaka i računa izjednačenja [2]
4. Koordinatni sustavi u geodeziji. Državni koordinatni sustav [2]
5. Osnovni geodetski radovi. Položajne geodetske mreže [2]
6. Visinske geodetske mreže. Metode određivanja visina [2]
7. Kartografija. Mjerila geodetskih planova i karata. Kartometrija [2]
8. Računanje površina i kubatura na osnovu mjerenih veličina i podataka dobivenih s geodetskih podloga: planova i karata različitih mjerila [2]
9. Geodetske metode izmjere zemljišta: klasične, fotogrametrijske, satelitske [2]
10. Prostorne baze podataka. Geoinformacijski sustavi ? GIS [2]
11. Sadržaj katastra i zemljišne knjige [2]
12. Geodetski radovi pri projektiranju i građenju [2]
13. Geodetski radovi u pojedinim granama građevinarstva [2]
14. Geodetski radovi pri projektiranju i trasiranju prometnica [2]
15. Određivanje pomaka i deformacija objekata različitim geodetskim metodama [2]

Vježbe (auditorne):
1. Koordinatni račun. Računanje smjernih kutova, horizontalnih kutova, duljina, površina i kubatura iz koordinata točaka. Prvi i drugi geodetski zadatak [2]
2. Određivanje visinskih razlika geometrijskim i trigonometrijskim nivelmanom. Određivanje visina objekata na osnovu mjerenih veličina. Nagib terena. Uzdužni profil i poprečni profili prometnica [2]
3. Geodetske metode snimanja detalja. Primjeri iz prakse [2]
4. Teorija pogrešaka i račun izjednačenja. Primjeri za direktna i posredna mjerenja [2]
5. Prostorne baze podataka. Primjeri GIS-a bazirani na geodetskim podacima [2]

Vježbe (terenske):
1. Mjerenje horizontalnih i vertikalnih kutova te kosih duljina (teodolit, mjerna stanica) u trokutu [5]
2. Određivanje visinskih razlika geometrijskim i trigonometrijskim nivelmanom. Određivanje visina objekata na osnovu mjerenih veličina [5]

Vježbe (projektantske):
1. Računanje kutova i duljina u trokutu primjenom trigonometrijskih funkcija. Računanje površina analitičkom i trigonometrijskom metodom. Računanje visinskih razlika i visina točaka geometrijskim i trigonometrijskim nivelmanom [5]
2. Kartomerija: očitavanje koordinata za 4 točke sa karte mjerila 1: 5000. Numeričko računanje smjernih kutova, horizontalnih kutova, duljina, površina i kubatura iz koordinata točaka očitanih sa karte. Izraditi uzdužni profil i poprečne profile za dionicu prometnice ucrtane na kartu, na osnovu duljina i visina očitanih sa karte. Izračunati nagib terena za pojedine dionice trase [5]
Literatura:
  1. Cigrovski-Detelić, B.: Repozitorij - Geodezija, predavanja: www.grad.unizg.hr, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012.
  2. Cigrovski-Detelić, B.: Topografija, skripta, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.
  3. Kapović, Z.: Geodezija u niskogradnji, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010.
  4. Pribičević, B., Medak, D.: Geodezija u građevinarstvu, V.B.Z. d.o.o., Zagreb, 2003.
Preporučena literatura:
  1. Benčić, D., Solarić, N.: Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
  2. Frančula, N.: Kartografske projekcije, skripta, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2000.
  3. Roić, M.: Upravljanje zemljišnim informacijama: katastar, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja