Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
GRAĐEVINSKA REGULATIVA
Šifra: 21733
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja-Marija Nahod
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Pravna počela: Pravna norma. Sustav, izvori i subjekti prava. Pravni odnosi i poslovi [2]
2. Upravno pravo: Upravni akti, postupci i načela. Trgovačko pravo: Izvori trgovačkog prava. Trgovačka društva-poduzeća. Vrijednosni papiri. Mjenica. Ček. Dionica. Obveznica. Skladišnica. Teretnica. Blagajnički zapis. Depozit [4]
3. Obvezno pravo: Obvezni odnosi. Ugovori o, gradnji, prodaji, zakupu, pričuvi, licenci, ulaganju, prijevozu stvari i depozitu. Bankovna jamstva [2]
4. Građevinska regulativa: Temeljni pojmovi. Investicijska-kapitalna gradnja. Projekt gradnje. Vođenje i upravljanje projektom gradnje. Opća i graditeljska regulativa [2]
5. Razvoj regulative prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša u RH. Resorna ministarstva. Temeljni zakonski izvori. Zakoni, pravilnici i ostali podatci. Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Bitni zahtjevi za građevinu. Pravila struke i dijelovi autonomne graditeljske regulative [4]
6. Životni ciklus investicijskog pothvata. Razvojne etape projekta gradnje. Prethodni istražni radovi i studije podrške [2]
7. Urbana komasacija, parcelacija i uređenje građevinskog zemljišta. Prostorno planiranje. Vrste prostornih planova. Provođenje graditeljskog zahvata u prostoru [2]
8. Vrste projektne tehničke dokumentacije. Tender projekt. Idejno rješenje. Idejni projekt. Glavni projekt. Tipski projekt. Izvedbeni projekt. Sustavi opremanja, označavanja i revidiranja projektne tehničke dokumentacije [2]
9. Regulativna rješenja-dozvole za gradnju. Namjena pojedinih vrsta rješenja-dozvola. Potrebita dokumentacija pri postupcima ishođenja rješenja-dozvola za gradnju. Pravomoćnost rješenja-dozvola za gradnju. Uloga i ingerencije inspekcijskog i upravnog nadzora [2]
10. Temeljni sudionici u projektu gradnje. Poslovi projektiranja i stručnog nadzora. Sustavi organizacije djelatnosti projektiranja i stručnog nadzora. Izvođenje radova i usluga. Obvezna gradilišna dokumentacija. Oblik, izgled i primjena gradilišne dokumentacije. Obveze izvoditelja prema posebnom zakonu [4]
11. Pripremanje ponude, nuđenje, ugovaranje i ustupanje radova i usluga. Postupci primopredaje i završni obračun radova i usluga. Ishođenje rješenja-dozvola za uporabu i korištenje građevine. Ishođenje rješenja-dozvola za uklanjanje građevine [1]
12. Strukovne udruge: Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Svrha, ustrojstvo, akti, dokumentacija, zakonski uvjeti i sustav osiguranja. Ovlaštenja. Ostale vrste domaćih i stranih strukovnih udruga. Ciljevi. Autonomni dokumenti. Sustav djelovanja [2]
13. Tehnička regulativa: Sustavi normizacije i kontrole kvalitete građevinskih proizvoda. Zaštita građevinara: Zakonski izvori radnog prava i zaštite na radu [1]
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , Radujković, J.; Izetbegović, J.; Nahod, M. M.: Osnove građevinske regulative, GF, , , .
 2. , Izetbegović, J., Predavanja (E-learning) na sustavu Merlin, , , .
 3. , Gorenc, V.: Trgovačko pravo - poduzeće, ŠK, Zagreb, 1992., , , .
 4. , Gorenc, V.: Trgovačko pravo - ugovor, ŠK, Zagreb, 1993., , , .
 5. , Web-adrese:
  a. http://www.nn.hr (Narodne novine)
  b. http://www.mzopu.hr (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje)
  c. http://www.iusinfo.hr (Pravni informacijski sustav IUS-INFO), , , .
Preporučena literatura:
 1. , , , , .
 2. , , , , .
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja