Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
Vježbe

Za praktični dio nastave izdan je PRIRUČNIK koji sadrži osnovnu materiju za ovaj dio nastave na kolegiju.


čelične konstrukcije 1 - knjiga

Skejić, Džeba:
„Čelične konstrukcije - Priručnik“
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Sveučilišni priručnik, Zagreb, 2015. god.,
107 str. 

 

Separat  „Otpornost poprečnih presjeka i elemenata - dimenzioniranje“ može se skinuti na stranici „Predavanja“.