Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
Modelsko ispitivanje konstrukcija

Nositelj:
  1. Doc.dr.sc. Domagoj Damjanović
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 30 6
Opis predmeta:
Značaj eksperimentalnih metoda na razvoj konstrukcija i metoda proračuna. Razvoj
statičkih i dinamičkih eksperimentalnih metoda uz mikroračunala, mikroprocesore,
automatiku i telemetriju. Postupci za određivnje polja pomaka, deformacija, kutova
zaokreta i zakrivljenosti. Područje primjene i točnosti metode. Optičke metode određivanja
polja naprezanja i deformacije. Ravninska i prostorna fotoelastičnost. Foto-plastičnost,
viskoelastičnost, viskoplastičnost. Dinamička fotoelastičnost. Metoda Moire. Metode
analogija. Matematička i električna analogija. Metode fotoelastičnosti premaza i krhkih
lakova. Primjena mehaničkih valova i X zraka u analizi naprezanja. Ocjena realnog stanja
konstrukcija na osnovi rezultata istraživanja. Postupci određivanja parametara stanja
konstrukcija. Stohastički i deterministički procesi opterećenja i odgovora. Priroda
opterećenja vjetrom visokih konstrukcija i eksperimentalna analiza statičkih i dinamičkih
utjecaja. Dinamički utjecaj prometnih opterećenja. Impulsne pobude i prijenosna funkcija.
Vlastite frekvencije kao parametar globalne krutosti. Prigušenje, kompleksni parametar
stanja. Baze podataka stanja konstrukcije.

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja