Opcije pristupačnosti Pristupačnost

OSNOVE MEHANIKE LOMA

OSNOVE MEHANIKE LOMA

Šifra: 104132
ECTS: 4.5
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marko Bartolac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marko Bartolac - Laboratorijske vježbe

izv. prof. dr. sc. Marko Bartolac - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 6
Auditorne vježbe 9
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvod i povijesni razvoj mehanike loma [3]
2. Fizika loma. Idealna čvrstoća materijala. Duktilnost i krhkost. Načini propagacije pukotina. Osnovne definicije [2]
Linearno elastična mehanika loma (LEFM):
3. Osnovne jednadžbe. Utjecaj pukotina na koncentraciju naprezanja [2]
4. Griffithov uvjet za razvoj pukotine (energetski pristup) i Irwinova modifikacija. Brzina oslobađanja energije (G). Nestabilnost pukotine i ''R'' krivulje [2]
5. Osnovni oblici razvoja pukotine. Polje naprezanja i pomaka u okolišu vrha pukotine [2]
6. Faktor intenziteta naprezanja (K) i njegovo značnje. Funkcije geometrije (faktori oblika) [2]
7. Kriteriji loma. Žilavost loma. Žilavost materijala. Odnos između faktora intenziteta naprezanja i brzine oslobađanja energije [2]
8. Eksperimentalne metode određivanja parametara LEFM-a [2
Elasto-plastična mehanika loma (EPFM):
9. Područje plastičnosti u vrhu pukotine. Dugdaleov model za elasto-plastične materijale [2]
10. Otvaranje pukotine u vrhu (CTOD). Riceov konturni integral. Veza između CTOD i konturnog integrala Ricea [3]
11. Stabilni i nestabilni razvoj pukotine. Kriteriji loma [2]
12. Eksperimentalne metode određivanja parametara EPFM-a [2]
13. Mehanizmi loma metala, duktilni lom. Mehanizmi loma nemetala (plastični materijali, keramika, beton i kamen). Kvazi-krhki lom [2]
14. Zadavanje seminarskih radova [2]

Vježbe (auditorne):
1. Rješavanje jednostavnijih numeričkih primjera iz područja linearno elastične mehanike loma [6]
Kolokvij

Vježbe (laboratorijske):
1. Eksperimentalne metode određivanja parametara LEFM-a [6]
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Anderson, T. L.: Fracture Mechanics: Fundamental and Aplications, CRC Press LLC, N.W. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida, 2000., , , .
  2. , Krolo, J., Šimić, D.: Mehanika materijala, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, 2011., , , .
Preporučena literatura:
  1. , Brnić, J., Turkalj, G.: Nauka o čvrstoći II, Sveučilište u Rijeci, Zigo, Rijeka, 2006., , , .
  2. , Šumarac, D., Krajčinović, D.: Osnove mehanike loma, Naučna knjiga, Beograd, 1990., , , .
  3. , Knott, J. F.: Fundamentals of Fracture Mechanics, Butterworths, Cambridge University, 1981., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : TEORIJA ELASTIČNOSTI I PLASTIČNOSTI

Polaganje predmeta :
Položen : TEORIJA ELASTIČNOSTI I PLASTIČNOSTI
3. semestar
Izborni predmeti 3. semestra Diplomski studij-(37) TMK - Redovni smjer - Teorija i modeliranje konstrukcija
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Marko Bartolac:

    Ponedjeljak, 09 - 11 sati.

    Lokacija: Kranjčevićeva 2, ured 307

Obavijesti

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.

Česta pitanja

Izbornik predmeta

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!