Opcije pristupačnosti Pristupačnost
OPSKRBA VODOM I ODVODNJA 2
Česta pitanja
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Obavijesti
OPSKRBA VODOM I ODVODNJA 2
Šifra: 206319
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dražen Vouk
izv. prof. dr. sc. Ivan Halkijević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivan Halkijević - Projektantske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Projektantske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Provedbena satnica:
Predavanja:
1. Projektna dokumentacija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje
2. Analiza potreba za vodom i cijena vodnih usluga
3. Računalno modeliranje sustava vodoopskrbe i odvodnje
4. Analiza gubitaka vode u vodoopskrbnim sustavima
5. Regulacija rada crpki
6. Crpni sustavi sa zajedničkim radom više crpki
7. Procrpne stanice, prekidne komore, mali vodovodi
8. Kanalizacijske crpne stanice
9. Građevine oborinske kanalizacije 1 - separatori i preljevi
10. Građevine oborinske kanalizacije 2 - retencije i sifoni
11. Proračun tereta onečišćenja sa slivnih površina i zone sanitarne zaštite
12. Alternativni sustavi oborinske odvodnje
13. Alternativni sustavi sanitarne odvodnje
14. Ispusti, održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje, bezrovovske metode građenja, rekonstrukcija i sanacija cjevovoda
15. Izvođenje infrastrukture javne vodoopskrbe i odvodnje - problemi u praksi

Vježbe:
1. Analiza i priprema projektantskih podloga, definiranje koncepcije tehničkih rješenja sustava vodoopskrbe i odvodnje
2. Analiza potreba za vodom programskog zadatka
3. Računalno modeliranje vodoopskrbnih sustava, definiranje geometrije modela
4. Definiranje i proračun mjerodavnih projektnih računskih veličina sustava vodoopskrbe i odvodnje
5. Definiranje hidrauličkih opterećenja sustava vodoopskrbe
6. Hidraulički proračun i računalno dimenzioniranje objekata vodoopskrbnog sustava
7. Analiza kakvoće pitke vode i utroška električne energije kod rada crpnih stanica
8. Računalno modeliranje sustava odvodnje, definiranje geometrije modela
9. Definiranje hidrauličkih opterećenja sustava odvodnje
10. Hidraulički proračun i računalno dimenzioniranje objekata sustava odvodnje
11. Analiza i poboljšanje pogonskih karakteristika sustava vodoopskrbe i odvodnje u okviru programskog zadatka
12. Izrada situacijskih nacrta sustava vodoopskrbe i odvodnje
13. Hidrauličko dimenzioniranje objekata alternativnih sustava odvodnje
14. Sadržaj projektne dokumentacije različitih razina i izrada tekstualnih dijelova programskog zadatka
Literatura:
  1. I. Halkijević, D. Vouk: Predavanja, repozitorij predmeta, 2019.
Preporučena literatura:
  1. Larry W. Mays: Urban Water Supply Handbook
  2. D. Ratnayaka, M. J. Brandt, K. M. Johnson, A. J. Elphinston: Twort's Water Supply (7th Edition)
  3. J. Thornton, R. Sturm, G. Kunkel: Water Loss Control (2nd Edition)
  4. N. Trifunovic: Introduction to Urban Water Distribution
  5. D. Butler, J. Davies: Urban Drainage (Third Edition)
  6. Water Environment Federation, American Society of Civil Engineers, Environmental and Water Resources Institute (U.S.): Design of Urban Stormwater Controls (2nd Edition)
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Hidrotehnika
Termini konzultacija: