Izbornik predmeta
Predavanja

Predavanja možete učitati u pdf formatu na ispod priloženim linkovima:

 1. Značenje inženjerstva pouzdanosti (crno-bijelo)
 2. Definicije i temeljni pojmovi (crno-bijelo)
 3. Analiza i vrednovanje oštećenja konstrukcija (crno-bijelo)
 4. Opasnosti u graditeljstvu i preostali rizici (crno-bijelo)
 5. Prepoznavanje opasnosti i planiranje mjera za njihovo otklanjanje (crno-bijelo)
 6. Sakupljanje i obrada podataka o konstrukcijama (crno-bijelo)
 7. Stohastičko modeliranje odgovora konstrukcije, djelovanja i otpornosti (crno-bijelo)
 8. Bazne varijable i modeli (crno-bijelo)
 9. Pouzdanost elementa (crno bijelo)
 10. Temeljni problem funkcije graničnog stanja (crno bijelo)
 11. Prošireni problem funkcije graničnog stanja (crno bijelo)
 12. Sažetak FORM SORM (crno bijelo)
 13. Pouzdanost konstrukcija kod požara (crno bijelo)
 14. Izvanredne konstrukcije (crno bijelo) Dodatak predavanju 
 15. Osnovni principi pouzdanosti u europskim normama (crno bijelo)
 16. Daljnji razvoj EN (crno bijelo)

Separate možete učitati u pdf formatu na priloženim linkovima:

 1. Uvod i značenje kolegija