Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
Posebna poglavlja dinamike konstrukcija i potresnog inženjerstva

Nositelj:
  1. Doc.dr.sc. Verica Raduka
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 30 6
Opis predmeta:
Analiza djelovanja raznih vrsta dinamičkih opterećenja s naglaskom na međusobne razlike
(uključujući probleme aeroelastične stabilnosti i parametarskih oscilacija). Kaotične
oscilacije. Primjena numeričkih metoda u dinamici. Grafički prikazi rezultata dinamičkih
analiza s objašnjenjima. Mehanizam potresa, svojstva zabilježenih intenzivnih potresa i
ponašanje različitih objekata i njihovih konstruktivnih elemena za vrijeme potresa.
Primjena načela i teorije dinamike u seizmičkoj analizi. Uloga duktilnosti pri dinamičkom
odzivu konstrukcije (postojeći, zahtjevani i projektni). Tehnike poboljšanja seizmičkih
svojstava konstrukcije. Utjecaj nekonstruktivnih elemenata na dinamička svojstva
konstrukcije. Međudjelovanje konstrukcija – tlo, potresni i projektni spektri. Propisi i
njihova primjena. Seizmičke analize u elastičnom i neelastičnom području.

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja