Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
Posebna poglavlja mehanike materijala

Nositelj:
  1. Prof.dr.sc. Diana Šimić
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 30 6
Opis predmeta:

plastičnost, termoelastičnost kod izotropnih, anizotropnih i ortotropnih materijala. Elastična
simetrija. Mehanička svojstva materijala pri naglom i ponovljenom opterećenju. Otpornost
materijala pri složenom stanju naprezanja. Statičko i dinamičko opterećenje. Mehaničke
teorije graničnih stanja. Deformacioni i energetski kriteriji. Teorija graničnih stanja
izotropnih, anizotropnih, ortotropnih i strukturno nehomogenih materijala. Teorija graničnih
stanja s utjecajem promjenljivog opterećenja. Opći pristup određivanju dopuštenih
naprezanja. Diferencijalni i integralni oblici veza između naprezanja i deformacija kod
viskoelastičnih materijala. Linearna teorija viskoelastičnosti. Linearna teorija termoviskoelastičnosti. Nelinearna teorija viskoelastičnosti. Teorija viskoplastičnosti.
Funkcije puzanja i funkcije relaksacije. Boltzmannov princip superpozicije. Metoda
reoloških modela. Rubne zadaće i metode rješavanja. Metoda operatora. Volterrov
princip. Metoda Laplaceove transformacije. Eksperimentalna podrška konstitutivnom
modeliranju materijala i konstrukcija.

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja