Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
Plastičnost i puzanje u analizi konstrukcija

Nositelj:
  1. Prof.dr.sc. Mladenko Rak
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 30 6
Opis predmeta:

Plastične pojave i pretpostavke fenomenske teorije. Ponašanje izotropnih i anizotropnih
materijala. Ploha popuštanja i očvrsnuća. Von Misesov princip maksimuma i Druckerov
postulat. Zakon asociranog tečenja. Kriteriji stabilnosti. Generalizacija rubne zadaće.
Eksperimentalna svojstva graničnih stanja. Zadaće granične ravnoteže. Opći kriterij
tečenja. Druckerov i Hillov potencijal. Plastičnost s očvrsnućem. Zakon konstitucije. Mises-
Levyeve jednadžbe. Prandtl-Reussov materijal. Savijanje i torzija štapa. Ravninske
zadaće. Zadaće cikličke plastičnosti. Nasljedne teorije visko-elastičnosti i plastičnosti.
Boltzmannov princip. Jezgre diferencijalnog tipa. Integralna jednadžba Volterra. Abelovi operatori. Laplaceova transformacija. Visko-elastični diferencijalni operatori. Zakoni
nasljedne elastičnosti. Jezgre puzanja i relaksacije. Test puzanja i relaksacije.
Konstitutivni zakoni anizotropnog nasljednog tijela. Potencijal naprezanja i deformacije.
Princip Volterra. Varijacioni princip. Jezgre općenitog tipa. Puzanje betona. Nelinearne
teorije.

 

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja