Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
PRIMIJENJENA GEOLOGIJA
Šifra: 21752
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lovorka Librić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvod [2]
2. Općenito o geoznanosti. Geologija opća, stratigrafska. Konstitucija Zemlje. Geoid. Mineralogija. Mineral. Kristal [2]
3. Izotropni i anizotropni minerali. Pirogeni, pneumatogeni, hidrotermalni, hidatogeni. Os, ravnina centar simetrije. Kristalni sustavi. Svojstva kristala, kristalne veze. Tetraedrijska koordinacija. Koordinacijski broj. Polimorfija. Izomorfija [2]
4. Svojstva minerala. Mineralne skupine. Oksidi i hidroksidi. Karbonati. Sulfati. Silikati [2]
5. Uvod u petrologiju. Stijene. Fenokristali, monomineralne. Eruptivne stijene. Način pojavljivanja eruptivnih stijena. Struktura i tekstura eruptivnih stijena. Kiselost magmi. Bowenov niz kristalizacije. Tablica eruptivnih stijena [2]
6. Sedimentne stijene. Transporti sedimenata. Mineralni sastav sedimentnih stijena. Strukture i teksture sedimentnih stijena. Opći pregled sedimentnih stijena. Metamorfne stijene. Zone metamorfizma. Podjele metamorfnih stijena [2]
7. Tektonika. Izdanci, isklinjenje, debljina sloja. Slojevi, bore,antiklinale i sinklinale. Rasjedi. Navlake. Vrste pukotina [2]
8. Egzodinamika Zemlje. Insolacija. Hidrogeologija. Voda, hidrološki ciklus. Poroznost, propusnost. Laminarno i turbulentno tecenje. Tipovi vodonosnika. Ghyben Herzbergov zakon. Led i snijeg. Vjetar, organizmi [2]
9. Krš. Vanjski krški oblici. Unutrašnji krški oblici [2]
10. Tipovi speleoloških objekata. Speleothemi. Podzemne vode [2]
11. Klizišta. Endodinamika. Orogeneze, epirogeneze [2]
12. Vulkani. Potresi. Potresne ljestvice, seizmičnost [2]
13. Geološke karte. RMR i Q klasifikacije stijena u građevinarstvu. Određivanje starosti stijena [2]
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Herak, M.: Geologija, 1990., , , .
  2. , Šestanović, S.: Osnove geologije i petrologije, 2001., , , .
Preporučena literatura:
  1. , , , , .
  2. , , , , .
  3. , , , , .
4. semestar
Ostali izborni predmeti 4. semestra - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Lovorka Librić:

    Mehanika tla - srijeda od 12 do 14 sati

    Lokacija: D309
Obavijesti
Forum
Česta pitanja