Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
Sigurnost nosivih konstrukcija u požaru

Nositelji:
  1. Prof.dr.sc. Ivica Boko
  2. Prof.dr.sc. Davor Skejić
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 25 5
Opis predmeta:
Značenje kolegija s aspekta požarnog inženjerstva. Prva razina: mjere i smjernice zaštite ljudi i imovine od požara – parametri arhitektonskog projektiranja. Druga razina: problem sigurnosti nosivih konstrukcija u slučaju požara kao udesnog djelovanja. Probabilistički pristup u analizi sigurnosti konstrukcija – definiranje baznih varijabli. Bazna varijabla djelovanja – realni požar u zatvorenom prostoru iskazan visokim temperaturama (primjena modela zona). Bazna varijabla otpornost konstrukcije – iskazana parametrima degradacije otpornosti pojedinih elemenata (granica popuštanja, modul elastičnosti i sl.). Modeli sigurnosti i pouzdanosti nosivih konstrukcija – metoda FORM i SORM. Proračun sigurnosti nosivih konstrukcija u slučaju djelovanja požara s aspekta krajnjeg graničnog stanja i graničnog stanja uporabljivosti. Analiza indeksa pouzdanosti β za nosive konstrukcije većih zatvorenih prostora (industrijski objekti, javne garaže i sl.) ovisno o zadanim slučajevima djelovanja realnih požara i stupnja zaštite konstrukcije. Formati proračuna betonskih, čeličnih, zidanih, te drvenih konstrukcija izloženih djelovanju požara. Preporuke za projektiranje konstrukcija otpornih na požar sukladno preporukama Eurocode-a.

Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja