Izbornik predmeta
STABILNOST KONSTRUKCIJA
Šifra: 21795
ECTS: 4.5
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Lukačević
Izvođači: Ivan Čudina , mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe
doc. dr. sc. Ivan Ćurković - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Konstrukcijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Općeniti kriteriji za elastičnu stabilnost [2]
2. Metode procjene kritičnog opterećenja [2]
3. Globalni i lokalni instabilitet konstrukcijskih elemenata [2]
4. Iterativne metode za rješavanje problema stabilnosti [4]
5. Utjecaj imperfekcija na stabilnost konstrukcijskih elemenata i sustava [2]
6. Stabilnost realnih konstrukcijskih elemenata [2]
7. Stabilnost konstrukcijskih elemenata kompleksno naprezanih [2]
8. Stabilnost realnih okvirnih sustava [2]
9. Stabilnost realnih ploča [2]
10. Analiza stabilnosti ljusaka [2]
11. Problemi stabilnosti sustava kod otvaranja plastičnih zglobova [2]
12. Stabilnost u europskoj normi [2]
13. Posebni problemi stabilnosti konstrukcija [2]
14. Praktični primjeri [2]

Vježbe (konstrukcijske):
1. Numerički primjer [6]
Proračun kritičnog opterećenja i odgovarajućeg moda izvijanja
a) Egzaktno
b) Raleigh-eva metoda
c) Rayleigh-Ritz-ova metoda
d) Galerkin-ova metoda
e) Vianello-Newmark-ova metoda
2. Numerički primjer [7]
Proračun kritičnog opterećenja i odgovarajućeg moda izvijanja
a) Egzaktan proračun vrijednosti kritičnog opterećenja
a1) Bočni pomak je spriječen
a2) Bočni pomak nije spriječen
b) Približan proračun vrijednosti kritičnog opterećenja konačnim elementima
b1) Bočni pomak je spriječen
b2) Bočni pomak nije spriječen
3. Numerički primjer [2]
Proračun kritičnog napona pravokutne ploče u tlaku pomoću Rayleigh-Ritz-ove metode
Literatura:
 1. Čaušević, M.: Statika i stabilnost konstrukcija. Građevinski fakultet Rijeka 2004.
 2. Androić, B.; Dujmović, D.; Džeba, I.: Čelične konstrukcije 1, IA Projektiranje, Zagreb, 2009.
 3. Androić, B.; Dujmović, D.; Džeba, I.: Čelične konstrukcije 2, IA Projektiranje, Zagreb, 2008.
 4. Dujmović, D.; Androić, B.; Džeba, I.: Modeliranje konstrukcija prema EC3, IA Projektiranje, Zagreb, 2003.
 5. Skripte iz stabilnosti konstrukcija, Građevinski fakultet Zagreb.
Preporučena literatura:
 1. Galambos, T. V.; Surovek, A. E.: Structural Stability of Steel, John Wiley and Sons, 2008.
 2. Galambos, T. V. (ed.): Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures, John Wiley and Sons, 1998.
 3. Beg, D.; Kuhlmann, U.; Davaine, L.; Braun, B.: Design of Plated Structures, Ernst und Sohn, Berlin, 2011.
3. semestar
Izborni predemeti 3. semestra Diplomski studij-(33) Konstrukcije - Redovni smjer - Konstrukcije
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Ivan Lukačević :
  • ponedjeljak i srijeda od 14 do 15 sati (ljetni semestar)
  • ponedjeljak i srijeda od 15 do 16 sati (zimski semestar)
  Lokacija: 220 B
 • doc. dr. sc. Ivan Ćurković :

  Utorak: 9-10h; Četvrtak: 14-15 h

  Lokacija: 200
Obavijesti
Održavanje ispita
Autor: Ivan Lukačević

Ispiti će se održati prema predviđenim ispitnim rokovima s obzirom na datume.

Kako trenutne epidemiološke mjere nalažu ograničenje broja studenata u učionicama i održavanje dovoljne distance, ispit će se održavati u više učionica, a moguća je i izmijenjena satnice održavanja ispita unutar predviđenog datuma.

O točnom vremenu i učionama gdje će pojedini studenti pristupti polaganju ispita bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Rezultati kolokvija
Autor: Ivan Lukačević

Rezultati 1. kolokvija iz kolegija Stabilnost konstrukcija su poslani individulalno pute e-maila svakom studentu. 

Uvid u kolokvije će se održati u utorak 17.12.2019. od 15 do 16 sati u sobi 220 (docent Lukačević).

Napomena:
Popravnom kolokviju moraju pristupiti svi studenti koji nisu pristupili redovnom kolokviju ili su postigli manje od 5 bodova. Ostali sudenti koji žele pristupiti popravnom kolokviju moraju se prijaviti kod doc. Lukačevića najkasnije do četvrtka 19.12.2019. do 15 sati.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja