Izbornik predmeta
TRAJNOST KONSTRUKCIJSKIH MATERIJALA
Šifra: 21810
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marijana Serdar
doc. dr. sc. Ana Baričević
Izvođači: doc. dr. sc. Marijana Serdar - Seminar

doc. dr. sc. Ana Baričević - Konstrukcijske vježbe

doc. dr. sc. Ana Baričević - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Konstrukcijske vježbe 8
Seminar 10
Auditorne vježbe 12
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvod, podjela i svojstva konstrukcijskih materijala, općenito o mehanici trajnosti konstrukcijskih materijala [2]
2. Mehanizam korozije metala [2]
3. Zaštita metala od korozije [2]
4. Mehanika trajnosti betona [2]
5. Zaštita betona i armiranog betona [2]
(Kolokvij)
6. Mehanizam degradacije i zaštita drva [2]
7. Mehanizam degradacije i zaštita kamena i stakla [2]
8. Mehanizam degradacije i zaštita ziđa i polimera [2]
9. Degradacija materijala u tlu [2]
10. Održivi konstrukcijski materijali [2]
11. Strategija projektiranja trajnosti materijala u AB konstrukcijama [2]
12. Strategija projektiranja trajnosti materijala metalnih konstrukcijama [2]
(Kolokvij)
(Završne prezentacije projektnih zadataka uz diskusiju i usmenu provjeru stečenog znanja)

Vježbe:

Auditorne:
1. Osnove elektrokemijske korozije metala, metode za ispitivanje korozije [2]
2. Korozija armature u betonu - proračun gubitka poprečnog presjeka i vremena pojave pukotina
3. Primjeri zaštite metala i armiranog betona (inhibitori, katodna i anodna zaštita, nehrđajući čelik) [2]
4. Primjena računalnih programa za proračun uporabnog vijeka konstrukcija pod specifičnim okolišnim opterećenjima [2]
5. Metode ispitivanja korozije armature u betonu (elektrokemijska ispitivanja korozije armature, korozijski monitoring) [2]
6. Metode i mjerni instrumenti za ocjenu oštećenja betona - laboratorijske vježbe metode ispitivanja betona [2]

Konstrukcijske:
1. Specifični oblici korozije u građevinarstvu i drugim inženjerskim granama [2]
2. Metode zaštite metala - Primjer pocinčavanja [2]
3. Primjeri oštećenja drva u građevinarstvu i drugim inženjerskim granama [2]
4. Korozija materijala u tlu [2]

Seminari:
1. Primjena Faradayevog zakona u elektrokemiji, ocjena korozijske otpornosti različitih vrsta metala
2. Prepoznavanje različitih mehanizama degradacije na osnovu rezultata ispitivanja, kemijskih i mikroskopskih analiza materijala
3. Kritički osvrt na objavljena znanstvena istraživanja u području degradacije građevinskih materijala
4. Proračun uporabnog vijeka uz primjenu računalnih programa
5. Projekt ocjene stanja izabrane građevine (odabir projektne građevine, kategorizacija oštećenja, analiza uzroka i posljedica djelovanja okoliša na pojedine materijale u konstrukciji)
Literatura:
  1. Bjegović, D.; Serdar, M.; Baričević, A.: Interna skripta iz kolegija Trajnost konstrukcijskih materijala, repozitorij predmeta, http://www.grad.unizg.hr/predmet/tkm
  2. Bijen, J.: Durability of Engineering Structures, CRC Press, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, 2003.
Preporučena literatura:
  1. Mays, G.: Durability of Concrete Structures, E & FN Soon, London, 1992.
  2. Bentur, A.; Diamond, S.; Berke, N. S.: Steel Corrosion in Concrete, E & FN Soon, London, 1997.
  3. Maekawa, K.; Rajesh, P.; Chaube and Kishi, T.: Coupled Mass Transport, Hydration and Structure Formation Theory for Durability Design of Concrete Structures, http://concrete.t.utokyo.ac.jp/en/demos /ducom/brieftheory/ consec1.html.
  4. E. Gjorv, Koji Sakai: Concrete Technology for a Sustainable Development in the 21st Century, E&FN SPON, London, 2000.
  5. Hendriks, Ch. F.; Pieterson, H. S.: Sustainable Raw materials, Construction and Demolition waste, RILEM, Report 22, 2000.
  6. Jamal M. Khatib: Sustainability of construction materials, Woodhead Publishing Limited, 2009.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : TEORIJA I TEHNOLOGIJA BETONA
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Materijali
Termini konzultacija:
Izvedbeni plan

Redni broj

Predavanja

Datum

1 Uvod, podjela i svojstva konstrukcijskih materijala, općenito o mehanici trajnosti konstrukcijskih materijala 26.02.2018.
2 Mehanizam korozije metala 05.03.2018.
3 Zaštita metala od korozije 12.03.2018.
4 Mehanizam degradacije i zaštita drva 19.03.2018.
5 Mehanizam degradacije i zaštita ziđa 26.03.2018.
6 Mehanizam degradacije i zaštita kamena i stakla 09.04.2018.
7 Kolokvij 16.04.2018.
8 Mehanika trajnosti betona - 1 dio 20.04.2018.
9 Mehanika trajnosti betona - 2 dio 23.04.2018.
10 Zaštita betona i armiranog betona 30.04.2018.
11 Degradacija materijala u tlu 07.05.2018.
12 Strategija projektiranja trajnosti materijala metalnih konstrukcijama 14.05.2018.
13 Strategija projektiranja trajnosti materijala u AB konstrukcijama 21.05.2018.
14 Održivi konstrukcijski materijali 28.05.2018.
15 Kolokvij 04.06.2018.

 

Redni broj

Vježbe

Datum

1

Osnove elektrokemijske korozije metala

09.03.2018.
2 Posjeta - terenska nastava 16.03.2018.
3 Specifični oblici korozije u građevinarstvu i drugim inženjerskim granama 23.03.2018.
4 - 30.03.2018.
5 Primjeri oštećenja drva u građevinarstvu i drugim inženjerskim granama 06.04.2018.
6 Metode zaštite metala - primjer pocinčavanja 13.04.2018.
7 Proračun gubitka poprečnog presjeka i vremena pojave pukotina 27.04.2018.
8 Ocjena stanja betona u građevinama - 1 dio 04.05.2018.
9 Ocjena stanja betona u građevinama - 2 dio 11.05.2018.
10 Metode za ispitivanje korozije armature u betonu 18.05.2018.
11 Primjeri zaštite metala i armiranog betona 25.05.2018.
12 Primjena računalnih programa za proračun uporabnog vijeka konstrukcija pod specifičnim okolišnim opterećenjima 01.06.2018.

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja