Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
Termodinamika požara

Nositelj:

Doc.dr.sc. Miodrag Drakulić

Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 30 6

Opis predmeta:

Termodinamika gorenja, svojstva čistih i složenih substanci, kalorimetrija, požarno opterećenje, standarne krivulje požara (prema temeljnom dokument EU), kemijska termodinamika, brzina izgaranja, vrijeme trajanja požara, razvoj temperature u požaru, prijenos topline (kondukcija, konvekcija, radijacija), termodinamika prijenosnih procesa u požarima, oslobađanje energije, odavanje toplinske energije kroz otvore na objektu (prijenos požara s kata na kat preko vanjskih otvora, prijenos požara na susjedne građevine), razvoj požara u prostoriji (stanje prije flashovera), flashover (potrebni uvjeti), stanje nakon flashovera, parametri požara prema EUROCOD-u, modeliranje požara, termodinamika zaštite od požara (negorivi materijali, posebni materijali, pregrade, automatski sustavi gašenja), termodinamika gašenja požara.

 

Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja