Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
ZAŠTITA VODA
Šifra: 21765
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dražen Vouk
Izvođači: Hana Posavčić , dr. sc. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Temeljna ekološka načela: abiotički i biotički činitelji, životna zajednica, ekosustav životne oblasti [3]
2. Promjene kakvoće vode: izvori onečišćenja, vrste otpadnih voda, autopurifikacija voda [1]
3. Modeli kakvoće voda: empirički modeli, numerički modeli, QUALL, WASP [2]
4. Poremećaji vodnih ekosustava: eutrofikacija, udarno opterećenje [2]
5. Upravljanje kakvoćom voda: politički i sociološki pristup, pravne mjere, prostorno planiranje, gospodarske i financijske mjere, znanstvene i tehnološke mjere, institucionalne mjere, planovi i programi zaštite voda [2]
6. Pročišćavanje otpadnih voda: opća načela, mehaničko pročišćavanje, fizikalno kemijsko pročišćavanje [2]
7. Pročišćavanje otpadnih voda: biološko pročišćavanje, konvencionalni postupak s aktivnim muljem [2]
8. Pročišćavanje otpadnih voda: biološko pročišćavanje, postupak s produženom aeracijom, SBR postupak [2]
9. Pročišćavanje otpadnih voda: biološko pročišćavanje, uklanjanje dušika i fosfora [2]
10. Pročišćavanje otpadnih voda: obrada mulja [2]
11. Pročišćavanje otpadnih voda: alternativni postupci [4]
12. Modeli miješanja u morima i jezerima (VISUAL PLUMES, CORMIX) [2]
13. Zaštita voda od negativnog djelovanja prometnica; model skupljanja i pronosa onečišćenja s prometnice SWMM model, konstruktivne i nekonstruktivne mjere zaštite [2]
14. Kontrola raspršenih izvora onečišćenja: fenomen, izvori, kontrola [2]

Vježbe (auditorne):
1. Analiza otpadne vode prema pojedinim parametrima, mjerodavnim za ocjenu kakvoće vode i dimenzioniranje uređaja za pročišćavanje [1]
2. Jednadžbe pronosa zagađenja u vodotocima [1]
3. Matematičko modeliranje kakvoće vode u vodotocima (QUAL, WASP) [4]
4. Opće jednadžbe procesa obrade otpadnih voda na uređajima za pročišćavanje [1]
5. Jednadžbe kinetike biološkog pročišćavanja otpadnih voda [1]
6. Dimenzioniranje objekata biološkog pročišćavanja s aktivnim muljem [1]
7. Dimenzioniranje objekata biološkog pročišćavanja s pričvršćenim mikroorganizmima
8. Dimenzioniranje objekata za naknadno taloženje [1]
9. Dimenzioniranje objekata za obradu mulja [1]
10. Dimenzioniranje uređaja s alternativnim postupcima pročišćavanja otpadnih voda [1]
11. Dimenzioniranje podmorskih ispusta [1]
12. Matematičko modeliranje pronosa zagađenja u moru (VISUAL PLUMES, CORMIX) [1]
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Tedeschi, S.: Zaštita voda, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, 1997., , , .
  2. , Predavanja: Powerpoint prezentacije i tekstovi nositelja predmeta (web-fakulteta), , , .
Preporučena literatura:
  1. , Metcalf, Eddy: Wastewater Engineering, McGraw Hill, 2003., , , .
4. semestar
Izborni predmeti hidrotehnika 4. semestar - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja