17. Smotra Sveučilišta - od 15. do 17. studenoga 2012. godine