Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
Članovi povjerenstva za međunarodnu suradnju
 
predsjednica - prodekanica
iz Zavoda za geotehniku
iz Zavoda za hidrotehniku
iz Zavoda za konstrukcije
iz Zavoda za matematiku
iz Zavoda za materijale
iz Zavoda za organizaciju i ek. građenja
iz Zavoda za prometnice
iz Zavoda za tehničku mehaniku
iz Samostalne katedre za zgradarstvo
ECTS koordinator
Ured za međunarodnu suradnju