Odbor za stručno usavršavanje u graditeljstvu

Članovi Odbora za stručno usavršavanje u graditeljstvu:

iz Zavoda za geotehniku
iz Zavoda za hidrotehniku
iz Zavoda za konstrukcije
iz Zavoda za materijale
iz Zavoda za organizaciju i ek. građenja
iz Zavoda za prometnice
iz Zavoda za tehničku mehaniku
tajnik fakulteta