Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 40 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Lucija Krsmanović Višesmjerno vlačno ispitivanje dvoosnih geomreža Tatjana Rukavina 09.07.2020.
Matea Mlinarević Projekt sanacije USS Zračne luke Split Tatjana Rukavina 19.09.2019.
Mirna Crnilo Projekt sanacije kolničke konstrukcije državne ceste D2, dionica 013, Osijek - Klisa Tatjana Rukavina 04.07.2019.
Kristina Ivković Analiza ravnosti USS ZL Pula Tatjana Rukavina 22.11.2018.
Nikola Lacković Utjecaj udjela reciklažnog agregata na svojstva mješavina za habajuće slojeve Tatjana Rukavina 20.09.2018.
Bono Galić Ispitivanje vlačnih svojstava staklenih mreža prema ASTM D 6637 i EN ISO 10319 standardima Tatjana Rukavina 05.07.2018.
Andrija Tukša Usporedba načina ispitivanja vlačnih svojstava geomreža Tatjana Rukavina 21.09.2017.
Justina Turkalj Ocjena nosivosti kolničke konstrukcije temeljem rezultata mjerenja FWD uređajem Tatjana Rukavina 29.06.2017.
Mia Babić Ocjena nosivosti kolnika na dionici Zaprešić - Jankomir Tatjana Rukavina 29.06.2017.
Iva Brkić Utjecaj prihvata uzoraka na rezultate vlačnih ispitivanja staklenih mreža Tatjana Rukavina 29.06.2017.
Kristijan Vasilj Ocjena stanja kolničke konstrukcije autoceste Zagreb - Macelj, dionica Jankomir - Zaprešić Tatjana Rukavina 22.09.2016.
Anamarija Šego Ocjena stanja kolničke konstrukcije autoceste Zagreb - Macelj, dionica Zabok - Krapina Tatjana Rukavina 22.09.2016.
Josipa Buzuk Izračun faktora ekvivalencije vozila - metode i postupci Tatjana Rukavina 22.09.2016.
Stipe Škara Utjecaj ulaznih podataka o strukturi i tipu vozila na izračun prometnog opterećenja Tatjana Rukavina 30.06.2016.
Željko Blagaj Ocjena stanja kolničke konstrukcije autoceste Zagreb - Macelj, dionica Krapina - Trakošćan Tatjana Rukavina 30.06.2016.
Tomislav Čepin Ocjena stanja kolničke konstrukcije autoceste Zagreb - Macelj, dionica Zaprešić - Zabok Tatjana Rukavina 30.06.2016.
Krešimir Mićić Ocjena nosivosti kolničke konstrukcije pomoću FWD uređaja - interpretacija rezultata Tatjana Rukavina 22.10.2015.
Vedran Marković Sanacija kolničke konstrukcije primjenom hladne reciklaže Tatjana Rukavina 02.07.2015.
Filip Bagarić Utjecaj ulaznih podataka o strukturi i tipu vozila na izračun prometnog opterećenja Tatjana Rukavina 02.07.2015.
Anđela Zadro Ocjena nosivosti kolničke konstrukcije pomoću FWD uređaja- interpretacija rezultata Tatjana Rukavina 25.09.2014.