Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 7 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Robert Fliszar Karakteristike turbulencije tečenja u tehničkim ribljim stazama Eva Ocvirk 09.07.2020.
Jeronim Hrkać Usporedba različitih rješenja ribljih staza Eva Ocvirk 19.09.2019.
Iva Đerek Hidraulička analiza tečenja u ribljim stazama s vertikalnim otvorima Eva Ocvirk 20.09.2018.
Doris Martinović Hidraulička analiza ribljih staza bazenskog tipa Eva Ocvirk 20.09.2018.
Matea Marić Hidraulička analiza ribljih staza Denilovog tipa Eva Ocvirk 20.09.2018.
Antonija Cikojević Hidrauličko oblikovanje dovodnog kanala male hidroelektrane Eva Ocvirk 20.09.2018.
Dinko Bilić Sistematizacija postojećih znanja o ribljim stazama Eva Ocvirk 21.09.2017.