Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 296 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Sanja Dimter svojstva stabilizacijskih mješavina namjenjenih gradnji cesta - - 07.06.2005.
Branko Stojković Osiguranje stabilnosti primarne podgrade cestovnih tunela u sedimentnim stijenama - - 07.10.2005.
Tomislav Kišiček Progibi betonskih greda s FRP armaturom - - 14.07.2006.
Davor Skejić Procjena pouzdanosti priključaka nosač-stup izvedenih kutnicima - - 28.05.2009.
Nives Ostojić Škomrlj Modeliranje S-krivulje troškova u fazi koncipiranja građevinskog projekta - - 21.12.2005.
Goran Lončar Hidrauličko modeliranje pronosa fizikalnih veličina - - 14.11.2005.
Višnja Tkalčević Pouzdanost saćastih nosača iz aspekta bočnog izvijanja - - 21.11.2006.
Ana Mandić Granična stanja postojećih mostova - - 30.05.2008.
Davorin Kolić Optimalizacija sustava mostova za velika premoštenja - - 12.03.2009.
Jelena Bleiziffer Gospodarenje velikim mostovima - - 20.04.2009.
Ružica Rosković Doprinos optimalizaciji izbora mješanih cemenata u okolišno održivoj proizvodnji betona - - 08.03.2007.
Tamara Marić Upravljanje građevinskim projektima povezivanjem podataka o troškovima, vremenu i kvaliteti - - 27.06.2007.
Barbara Karleuša Unapređenje gospodarenja vodama korištenjem ekspertnog sustava - - 22.11.2005.
Goran Puž Analiza trajnosti postojećih armiranobetonskih lučnih mostova - - 21.11.2005.
Antonia Jaguljnjak Lazarević Ocjena točnosti numeričkog proračuna inženjerskih konstrukcija - - 30.09.2008.
Zlata Dolaček Alduk Upravljanje kvalitetom u projektno organiziranom građevinskom poduzeću - - 16.07.2008.
Davor Grandić Proračunski postupci za ocjenu nosivosti i uporabljivosti betonskih konstrukcija oštećenih korozijom armature - - 06.03.2008.
Damir Bekić Prilog modeliranjui morfodinamičkih procesa u prirodnim vodotocima - - 23.04.2009.
Fulya Inal Model upravljanja rizicima korištenja građevinskih strojeva na izgradnji autoceste / Risk management model for construction equipment in motorway projects - - 06.05.2005.
Marijan Skazlić Mikroarmirani predgotovljeni elementi sekundarne tunelske obloge - - 25.05.2005.