Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 4 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Dijana Oskoruš Doprinos analizi dinamike suspendiranoga nanosa srednjega toka rijeke Save Neven Kuspilić 01.10.2015.
Darko Barbalić Tip-specifični indikatori hidroloških promjena za Dunavski sliv u Hrvatskoj Neven Kuspilić 19.02.2015.
Kristina Potočki Primjena valićne transformacije u analizi hidroloških vremenskih serija Neven Kuspilić 14.11.2014.
Gordon Gilja Utjecaj brzine pokretnog dna na migraciju 2D superponiranih dina Neven Kuspilić 30.05.2014.