Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 1 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Mario Bačić Kontrola kvalitete injektiranja štapnog sidra analizom dinamičkog odziva Danijela Jurić Kaćunić 23.07.2015.