Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 514 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Krešimir Bolanča Nosivost pilota ugrađenih vibriranjem u delti rijeke Neretve - - 16.07.2009.
Ivica Mustač Analiza protočnih krivulja rijeke Mure - - 24.04.2009.
Elvis Kešetović Optimalizacija sustava odvodnje i navodnjavanja na dijelu melioracijskog područja Vinodolske doline - - 10.03.2009.
Miroslav Šimun Kriteriji ravnosti vozne površine asfaltnih kolnika - - 13.11.2008.
Hrvoje Ban Prionljivost između betona i sanacijskih mortova pri promjenama temperature - - 16.07.2008.
Asaf Cvijetić Postupak praćenja stanja vododrživosti područja akumulacije Đale - - 10.06.2008.
Dragan Kovač Beton od recikliranog agregata - - 04.06.2008.
Nataša Turina Organizacijski modeli povezivanja faza i sudionika u građevinskim projektima - - 06.05.2008.
Anđelko Vlašić Kolničke ploče u mostovima - - 22.04.2008.
Alan Brunčić Osiguranje stijenskih pokosa flišnih naslaga u riječkom području - - 29.02.2008.
Matej Zupčić Usporedna analiza novih i oštećenih mostova - - 20.12.2007.
Leonard Sekovanić Zaštita voda od deponijskih eluata višeslojnim fleksibilnim bentonitno-zelonitnim barijerama - - 15.10.2007.
Mario Ille Modeliranje trajnosti konstrukcija izloženih smrzavanju na osnovi kritičnog stupnja zasićenja - - 11.10.2007.
Ana Krečak Analiza utjecaja vjetra na mostove - - 28.06.2007.
Marko Hranilović Analiza oštećenja i postupci sanacija armiranobetonskih mostova u korskom okolišu - - 02.05.2007.
Alex Kindij Mostovi bez reški i ležaja - - 26.04.2007.
Gorana Ćosić-Flajsig Indikatori optimalnog monitoringa kakvoće vode - - 09.03.2007.
Ingrid Tomac Deformacija tla poboljšanog mrežom stupnjaka - - 06.03.2007.
Davor Banić Prionljivost između betona i armature u betonskim konstrukcijama oštećenih korozijom armature - - 06.03.2007.
Diana Piškorić Primjena postupaka višekriterijske analize pri izboru postupaka obnavljanja kanalizacijskih cjevovoda - - 09.01.2007.