Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 32 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Antonija Kolić Aksijalno udarno opterećenje štapa promjenljivog poprečnog presjeka Diana Šimić 25.09.2012.
Filip Barišić Dimenzioniranje čelične podrožnice Z-presjeka izložene poprečnom opterećenju koje djeluje u vertikalnoj ravnini koja prolazi težištem presjeka Diana Šimić 25.09.2012.
Goran Diklić Dimenzioniranje nosača tribine prema uvjetima čvrstoće Diana Šimić 04.10.2010.
Bernard Musulin Dimenzioniranje ravnih štapova izloženih savijanju iz uvjeta čvrstoće i krutosti Diana Šimić 02.10.2012.
Marko Barišić Dinamička naprezanja u štapovima Diana Šimić 04.10.2010.
Šime Serdarević Glavna naprezanja i trajektorije naprezanja pri savijanju nosača Diana Šimić 25.09.2012.
Marin Rajić Glavna naprezanja pri savijanju nosača Diana Šimić 15.09.2009.
Mario Rogić Grafoanalitička metoda određivanja deformacije nosača Diana Šimić 29.09.2009.
Ivan Čamber Grafoanalitički postupak određivanja progiba i kuta zaokreta nosača Diana Šimić 28.09.2010.
Maja Baniček Koso savijanje ravnih štapova Diana Šimić 15.10.2008.
Anto Andrić Koso savijanje ravnih štapova Diana Šimić 14.07.2009.
Mateja Čupić Maksimalna naprezanja u nosaču pri kosom savijanju Diana Šimić 14.09.2010.
Luka Bezinović Naprezanja i deformacije kompozitnih štapova izloženih vanjskom tlaku i promjeni temperature Diana Šimić 02.10.2012.
Martina Carić Naprezanja i deformacije kompozitnog nosača pod djelovanjem poprečnog opterećenja Diana Šimić 25.09.2012.
Lea Crnek Naprezanja i deformacije posuda tankih stijenki Diana Šimić 13.09.2011.
Jan Sviben Postupci određivanja deformacija pri savijanju ravnog štapa Diana Šimić 25.09.2012.
Zvonimir Barać Postupci određivanja progiba i kuta zaokreta nosača opterećenog na savijanje Diana Šimić 27.09.2011.
Karlo Klepić Potencijalna energija deformacija Diana Šimić 14.07.2009.
Ivana Domović Potencijalna energija deformacija obostrano upetog nosača istodobno opterećenog momentom torzije, aksijalnom silom i promjenom temperature Diana Šimić 27.09.2011.
Branimir Kirin Potencijalna energija ravnih štapova opterećenih na torziju Diana Šimić 25.09.2012.