Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 51 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Jurica Vujec Oštećenja na voznoj površini tračnica Stjepan Lakušić 24.09.2019.
Mihovil Tomić Načini sanacije drvenih i betonskih pragova Stjepan Lakušić 24.09.2019.
Ivan Jelić Elastične podloške ispod betonskih pragova Stjepan Lakušić 25.09.2018.
Lucija Krsmanović Obnova željezničke pruge M102, dionica Dugo Selo-Borongaj Stjepan Lakušić 25.09.2018.
Luka Krišto Kranske staze Stjepan Lakušić 26.09.2017.
Mihael Devald Bočna stabilnost kolosijeka Stjepan Lakušić 27.09.2016.
Ivan Herceg Primjena starog tucaničkog materijala Stjepan Lakušić 27.09.2016.
Paval Pecotić Smanjenje buke od teretnog prometa Stjepan Lakušić 27.09.2016.
Ivan Košeto Izgradnja pruga za velike brzine Stjepan Lakušić 13.09.2016.
Dominik Samara Regeneracija pragova na željeznici Stjepan Lakušić 22.09.2015.
Antonela Čolić Povezivanje tračnica različitih profila Stjepan Lakušić 22.09.2015.
Mergim Gaši Analiza krutosti kolosijeka Stjepan Lakušić 22.09.2015.
Petra Mužic Skretnički prevodnički uređaj Stjepan Lakušić 22.09.2015.
Dejan Posedi Stabilnost nasipa željezničkih pruga Stjepan Lakušić 24.09.2013.
Nikola Mamić Željezničko - cestovni prijelazi u razini Stjepan Lakušić 24.09.2013.
Pavao Gospočić Geometrija kolosijeka pruga za velike brzine Stjepan Lakušić 24.09.2013.
Jakov Ivić Bočna stabilnost kolosijeka Stjepan Lakušić 17.09.2013.
Marko Omazić Uskotračne željeznice Stjepan Lakušić 02.10.2012.
Martina Vukelja Impregnacija drvenih pragova Stjepan Lakušić 02.10.2012.
Antonija Mrkonjić Elastomerske podloške ispod tračnica Stjepan Lakušić 25.09.2012.