Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 1969 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Vlaho Žuvelek Vrednovanje idejnih rješenja DC414: dionica Sparagovići-Doli, poddionica Zabrđe-Rudine Saša Ahac 24.09.2019.
Tea Lukičević Vrednovanje idejnih rješenja DC414: dionica Sparagovići-Doli, poddionica Planina-Metohija Saša Ahac 24.09.2019.
Vjeko Igrec Vrednovanje idejnih rješenja DC414: dionica Sparagovići-Doli, poddionica Spoj na DC414-Sparagovići Saša Ahac 10.09.2019.
Ivan Škaro Utjecaj površinske napetosti na prelijevanje Vladimir Andročec 27.09.2011.
Bojan Adamović Jednoliko tečenje u otvorenim vodotocima male hrapavosti Vladimir Andročec 03.10.2011.
Goran Begonja Fizikalni model stacionarnog tečenja u cjevovodu pod tlakom Vladimir Andročec 27.09.2011.
Ružica Marić Otpor oblika u struji tekućina Vladimir Andročec 02.10.2012.
Matija Tomić Određivanje koeficijenta prelijevanja upotrebom potencijalne teorije Vladimir Andročec 04.10.2010.
Petar Marić Vodni skok i slapište Vladimir Andročec 02.10.2012.
Jelena Špika Proračun jednolikog toka u prizmatičnom koritu glavnog i inundacijskog toka Vladimir Andročec 13.09.2011.
Daša Sinanović Hidraulika kanalske mreže Vladimir Andročec 29.09.2009.
Antun Briški Sniženje razina podzemnih voda u građevinskoj jami Vladimir Andročec 06.07.2010.
Krunoslav Kuzmić Hidraulika građevne jame Vladimir Andročec 05.10.2009.
Mariela Sjekavica Koeficijenti hrapavosti za vegetativne površine plavljenja Vladimir Andročec 13.09.2011.
Matko Marušić Mjerenja hidrauličkih veličina Vladimir Andročec 28.09.2010.
Josip Šešok Eksperimentalno određivanje karakteristika vodnog skoka Vladimir Andročec 18.02.2014.
Tomislav Božinović Nejednoliko tečenje u pravokutnom kanalu Vladimir Andročec 29.09.2009.
Hrvoje Nikić Hidrauličke karakteristike vodnog skoka Vladimir Andročec 04.10.2010.
Davor Horaček Numerička analiza nejednolikog strujanja u otvorenom koritu Vladimir Andročec 04.10.2010.
Antonijo Vulić Razvoj graničnog sloja na ravnoj ploči Vladimir Andročec 04.10.2010.