Izbornik predmeta
HIDROTEHNIČKE MELIORACIJE 2
Šifra: 104064
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Gordon Gilja
Izvođači: Antonija Cikojević , mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe

doc. dr. sc. Gordon Gilja - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 2
Auditorne vježbe 14
Konstrukcijske vježbe 14
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvodno predavanje - sadržaj nastavnog plana i popis literature; odnos ?biljka - tlo - voda? u hidrotehničkim melioracijama [2]
2. Osnove meliorativne pedologije i pedološka istraživanja za potrebe hidrotehničkih melioracija. Utjecaj ostalih terenskih obilježja na projektno-izvedbene parametre i funkcioniranje hidromelioracijskih sustava [2]
3. Preduvjeti za uređenje vodnog režima poljoprivrednih zemljišta prema zahtjevima optimalnog razvoja biljnih kultura [2]
4. Strojevi za izgradnju i održavanje hidromelioracijskih sustava površinske i podzemne odvodnje [2]
5. Tehnički uvjeti i norme za održavanje hidromelioracijskih sustava površinske odvodnje [2]
6. Elementi planiranja hidromelioracijskih sustava za navodnjavanje [2]
7. Objekti sustava za navodnjavanje. Strojevi i uređaji sustava za navodnjavanje [2]
8. Izbor načina i vrste navodnjavanja [2]
9. Određivanje mjerodavne norme i hidromodula za navodnjavanje biljnih kultura [2]
10. Kvaliteta vode za navodnjavanje [2]
11. Hidrauličko dimenzioniranje cjevovoda hidromelioracijskih sustava za navodnjavanje [2]
12. Primjena višekriterijske analize u planiranju hidromelioracijskih sustava [2]
13. Kontrola funkcioniranja sustava navodnjavanja i tehničko-financijski pokazatelji izgradnje [2]
14. Objekti zahvata vode i taložnice za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih zemljišt. [2]
15. Hidrotehničke melioracije u Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva [2]

Vježbe (auditorne, konstrukcijske):
1. Analiza terenskih i klimatskih podataka melioracijskog područja [4]
2. Metode za određivanje potencijalne evapotranspiracije [4]
3. Proračun potrebnih voda za navodnjavanje za danu kulturu korištenjem programskog paketa CROPWAT [6]
4. Izbor načina i vrsta navodnjavanja [6]
5. Dimenzioniranje kanala i cjevovoda za navodnjavanje [4]
6. Proračun podzemne odvodnje [4]
7. Troškovnik [2]

Vježbe (seminari/prezentacije):
1. Izlaganje (prezentacija) vlastitog programskog zadatka.
Literatura:
 1. Kos, Z.: Hidrotehničke melioracije tla - navodnjavanje; Školska knjiga, Zagreb, 1987.
 2. Skupina autora: Odabrana poglavlja: priručnik za hidrotehničke melioracije - navodnjavanje, II. kolo;
  - Knjiga 3, Metode natapanja, 1994. (Kos, Z.)
  - Knjiga 4, Sustavi, građevine i oprema za natapanje, 1995. (Kos, Z.)
  - Knjiga 5, Planiranje, projektiranje i organizacija natapnih sustava, 1996. (Kos, Z.); Građevinski fakultet Rijeka i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje (HDON), Zagreb.
Preporučena literatura:
 1. Skupina autora, Priručnik za hidrotehničke melioracije, III. kolo;
  - Knjiga 1, Suvremeni pristup i metode planiranja i upravljanja hidromelioracijskim sustavima, Rijeka, 2003 (Ožanić, N.)
  - Knjiga 2, Elementi planiranja i upravljanja sustava za navodnjavanje, Rijeka, 2005. (Ožanić, N.), Građevinski fakultet Rijeka i HHD i HDON.
 2. Madjar, S.; Šoštarić, J.: Navodnjavanje poljoprivrednih kultura ? priručnik, Poljoprivredni fakultet Osijek, Osijek, 2009, http://www.obz.hr.
3. semestar
Izborni predmet 3. semestra Diplomski studij-(36) Hidrotehnika - Redovni smjer - Hidrotehnika
Termini konzultacija:
Obavijesti
Web stranica kolegija
Autor: Gordon Gilja

Poštovane kolegice i kolege,
Svi materijali vezani uz održavanje nastave nalaze na sustavu za e-učenje MERLIN. Direktan link na web stranicu kolegija je:
https://moodle.srce.hr/2019-2020/course/view.php?id=53053

Sustavu se pristupa pomoću AAIedu identiteta koji vam je dodijeljen prilikom upisa na fakultet. Ukoliko nemate AAIedu identitet ili ste zaboravili pristupne podatke javite se u studentsku referadu kako bi dobili pristup.

doc.dr.sc. Gordon Gilja

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja
Testni sadržaj